Tužilaštvo da se uključi u suzbijanje plagijata na crnogorskim univerzitetima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) juče je predao krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću protiv NN lica, Milana Babovića i Sanje Vlahović zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćeno iskorišćavanje autorskog djela i prevare.

Naime, na osnovu članova 255 i 256 Zakona o krivičnom postupku, CGO je podnio prijavu protiv najmanje 15 NN lica, kao i protiv građanina Milana Babovića i građanke Sanje Vlahović. Ova lica su neovlašćeno iskorišćavajući tuđa autorska djela i stavljajući ih u pravni promet na visokoškolskim ustanovama, pod tuđim imenom, u vidu diplomskih, magistarskih i doktorskih radova, imala namjeru da za sebe i druga lica, pribave protivpravnu imovinsku i drugu korist. Predmetno krivično dijelo bilo je moguće izvršiti samo uz korišćenje suptilnih, perfidnih i umišljajnih radnji prevare, koje su doprinijele dovođenju u zabludu i održavanju u zabludi lica ovlašćenih za utvrđivanje relevantnosti predmetnih radova i proizvodeći trajuću i nemjerljivu štetu javnom interesu Crne Gore. Osnovanu sumnju u postojanje sticaja krivičnih djela, namjeru da se izvrše, vršenje predmetnih krivičnih djela, i proizvođenje ozbiljnih i opasnih društvenih posljedica, CGO temelji na lako dostupnim dokazima i indicijama, a koji su integralno priloženi uz samu krivičnu prijavu za sva ova lica. Ovi navodi moraju biti ispitani i istraženi u zakonom predviđenoj proceduri jer za to postoji primarna društvena opravdanost.

CGO smatra da se ovdje radi o naglašeno opasnoj društvenoj pojavi koja je uzela maha i koja prijeti da postane pravilo ponašanja, mimo zakonom propisanih normi i društvenih vrijednosti. Imajući u vidu inertnost akademske zajednice i nespremnost akademskih institucija da se ovim pitanjima bave na adekvatan i sistemski način, CGO je od VDT-a zahtijevao zakonsko procesuiranje prijave i utvrđivanje cjelovitog činjeničnog stanja o prezentiranim dokazima i osnovanosti iznešenih sumnji, a radi pune zaštite pravnog i društvenog poretka Crne Gore.

CGO se problemima korupcije i vezanim pitanjima u sferi visokog obrazovanja kontinurano bavi od 2008, kada je prvi put ovo pitanje i otvorio u crnogorskoj javnosti u saradnji sa CEMI-jem. Od inicijalnog poricanja akademske zajednice i akademskih institucija da ovi problemi uopšte postoje, napredak je postignut u dijelu identifikacije istih. Na žalost, nema suštinskog iskoraka u odgovoru na te probleme što rezultira i činjenicom da se u Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2014, kao jedna od ključnih oblasti koje su osjetljive na korupciju, ponovo navodi obrazovanje.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka