Ambasador Pejović bio gost Evropskog kafea

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas, uz podršku fondacije Friedrich Ebert, počeo sa realizacijom projekta Evropski kafe, u okviru kojeg je državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović razgovarao je s predstavnicima civilnog sektora o procesu pristupanja Crne Gore EU.

U neformalnoj atmosferi se, u okviru glavne teme „Uloga i značaj NVO-a u procesu pristupanja EU“, razgovaralo o ostvarenim rezultatima u 2014. i izazovima u 2015; rezultatima, mogućnostima i ograničenjima NVOa u radnim grupama za pripremu pregovora; kao i o mogućnostima sufinansiranja projekata NVOa ugovorenih kroz programe EU.

Izvršna direktorka CGO-a Daliborka Uljarević je istakla da projekt “Evropski kafe” ima za cilj neformalno okupljanje, druženje i razgovor predstavnika/ca civilnog sektora s donosiocima odluka iz Crne Gore, EU i država članica o procesu pristupanja i najavila da će kroz ovu formu nastaviti da osnažuju dijalog o procesu evropske integracije Crne Gore.

Ambasador Pejović je pozdravio organizaciju „Evropskog kafea“ kao platforme za kvalitetnu razmjenu mišljenja, pokretanje pitanja od značaja za proces pristupanja Crne Gore EU i pronalaženje zajedničkih odgovora i rješenja na potencijalne izazove na evropskom putu. Glavni pregovarač je podsjetio na rezultate koji su ostvareni u 2014, s fokusom na otvaranje pregovora u devet poglavlja, kao i na rad u okviru 23. i 24. poglavlja, sprovedene zakonodavne reforme i adaptaciju akcionih planova. Kada je riječ o saradnji s civilnim društvom, glavni pregovarač je podvukao važnost njihove uključenosti i doprinosa koji pružaju pregovaračkoj strukturi znanjima i ekspertizom koju posjeduju njihovi predstavnici. Takođe je istakao važnost učešća predstavnika/ca civilnog društva u radu Zajedničkog konsultativnog odbora između Crne Gore i Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta. Ambasador Pejović je pozdravio proaktivno djelovanje predstavnika/ca NVO u svim tijelima, naglasivši da ono donosi sagledavanju procesa sa više strana i, na taj način, postizanju kvalitetnijih rezultata.

U pogledu programiranja i realizacije projekata iz sredstava EU koja su Crnoj Gori dostupna iz IPA fondova, glavni pregovarač je informisao prisutne o mogućnostima učešća u programima koji će Crnoj Gori biti na raspolaganju u periodu 2014-2020. U cilju intenziviranja dalje saradnje sa organizacijama civilnog društva i njihovog uključivanja u buduće procese IPA programiranja, ambasador Pejović je pozvao prisutne da se prijave na javni poziv za uključivanje predstavnika civilnog društva u proces programiranja Ipe 2014 – 2020, koji je objavilo MVPEI.