Posjeta Škole ljudskih prava Upravi policije i Odboru za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore i uručenje diploma

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država sprovodi projekat «Youth build Montenegro» u okviru kojeg je organizovan rad XIX generacije Škole ljudskih prava.

U okviru programa rada XIX generacije Škole ljudskih prava danas je organizovana i posjeta institucijama koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava, Upravi policije i Odboru za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, koji su prepoznati kao važni činioci zaštite i unaprijeđenja ljudskih prava, kako bi se upoznali sa njihovim nadležnostima, organizacijom i djelovanjem.

IMG_1370

U Upravi policije sa učesnicima/cama su razgovarali Vojislav Dragović, načelnik Centra bezbjednosti Podgorica, Svetozar Tošković, načelnik kriminalističke tehnike CB Podgorica i Dalibor Živković, zamjenik komandira dežurne službe CB Podgorica. Načelnik Centra bezbjednosti je pozdravio učesnike/ce i naglasio da se Centar bezbjednosti trudi da obezbijedi poštovanje ljudskih prava u najvećoj mogućoj mjeri kako bi se građani/ke Crne Gore osjećali sigurnim. Svetozar Tošković je sproveo učesnike/ce kroz prostorije kriminalističke tehnike i upoznao ih sa tehnikama i uređajima koji se koriste u rješavanju različitih krivičnih djela i otkrivanju počinioca.

U okviru posjete Odboru za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore učesnike/ce Škole je pozdravio dr Haill Duković predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode, koji je objasnio mandat Odbora u razmatranju onih pitanja koja se tiču ljudskih prava, sa posebnim osvrtom na manjinska prava. On je dodao da ovaj Odbor vrši i kontrolu usaglašenosti crnogorskoh zakonodavstva sa evropskim standardima, sa posebnim osvrtom na ljudska prava. Duković je podsjetio da je Odbor tokom 2014.godine razmatrao 8 zakonskih tekstova i 9 izvještaja organizacija/institucija koje se bave zaštitom ljudskih prava, ali i razvijao intezivnu međunarodnu aktivnost u ovoj oblasti.“Razvoju ljudskih prava i sloboda moramo prići zajednički. Ako na tom nivou ne budemo sarađivali i sva iskustva koja imamo ne podijelimo i ne primijenimo u praksi, nikada nećemo dostići cilj kojem svi težimo. Danas, najviše problema imamo u primjeni određenih zakona u praksi. Ukoliko želimo da budemo dio razvijene Evrope, onda se moramo ponašati kao Evropljani”, zaključio je Duković.

Predstavnik Ambasade Sjedinjenih Američkih Država Jan Krasny je rekao da su mladi ljudi nosioci promjena i “zato smo sa posebnim zadovoljstvom podržali ovu ideju CGO-a i vjerujemo da ovakvi projekti pomažu mladim ljudima da kanališu svoju kreativnu energiju na konstruktivan način”.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO) je istakla da je „Škola ljudskih prava osmišljena kao prostor u kojem će pripadnici svih društvenih grupa kroz učenje, interakciju, sticanje iskustva, teorijskih i praktičnih znanja, izgrađivati svoj odnos prema humanom, prema svemu što se prepoznaje kao zaštita ljudskih prava i sloboda.“ Ona je dalje navela da ključni problemi Crne Gore, kad je riječ o ostvarenju ljudskih prava i sloboda, ostaje „nedjelotvoran proces suočavanja sa prošlošću, loši rezultati crnogorskih institucija u procesuiranju, otkrivanju i kažnjavanju brojnih i raznovrsnih napada na pripadnike civilnog sektora, bilo da su pripadnici medija ili NVO-a, neadekvatan institucionalni odgovor na vršnjačko nasilje i nasilje u porodici, posebno nad djecom i ženama, ali i široko rasprostranjena diskriminacija nad marginalizovanim grupama, poput osoba sa invaliditetot, LGBT populacije, Roma, itd.“ Uljarević je zaključila: “Možda je opšte mjesto, ali potrebna nam je društvene solidarnosti, građanske svijesti i savjesti, jer boreći se za prava drugoga borimo se i za svoja prava”.

Polaznicima su nakon toga dodijeljene diplome za uspješno pohađanje Škole u Plavom salonu Skupštine Crne Gore. XIX generaciju Škole ljudskih prava uspješno je završilo 26 (dvadesetšest) srednjoškolaca/ki sa teritorije čitave Crne Gore: Aleksa Milačić, Aleksandra Vlahović, Amina Niković, Ana Drašković, Ana Knežević, Andrija Božović, Anđela Bojović, Anđela Žugić, Anja Pješivac, Anela Džemajlović, Balša Dragojević, Danilo Asanović, Darko Savović, Dino Radončić, Đorđije Lakić, Ivan Grgurević, Jasmin Pejčinović, Jelena Mijanović, Katarina Mićković, Mića Lučić, Milan Simeunović, Milica Bakrač, Nenad Konatar, Slavica Čavić, Svetlana Tomić i Vukašin Obradović.

Škola ljudskih prava pruža široko teorijsko i praktično znanje o konceptu ljudskih prava, afirmiše kulturu ljudskih prava, inspirišući i motivišući ljude da se zalažu za svoja prava, kao i za prava onih koji nisu u mogućnosti da to urade sami i osnažuje ih da imaju direktniji uticaj u društvu u budućnosti. Njen cilj je uspostavljanje kontinuiranog alternativnog obrazovanja o ljudskim pravima. U toku prethodnih 18 generacija Školu je završilo više od 500 građana/ki, aktivista/kinja političkih partija, nevladinih organizacija, službenika/ca državnih službi sa lokalnog i nacionalnog nivoa, novinara/ki, studenata/kinja i drugih koji su pokazali interesovanje da svoje djelovanje vežu za javnu scenu i daju lični doprinos ostvarenju ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori.

Svetlana Pešić, saradnica na programima