Odbor za ljudska prava i slobode da razmotri predložene izmjene i dopune Zakona o ANB

Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje (CGO), Institut Alternativa i MANS su danas podnijeli predstavku Odboru za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore kojom se traži sazivanje hitne sjednice tog radnog tijela na kojoj bi se razmotrile predložene izmjene i dopune Zakona o ANB, imajući u vidu da se tim zakonom drastično ugrožavaju ljudska prava koja su crnogorskim građanima zajamčena Ustavom, zakonima, ratifikovanim međunarodnim konvencijama, stavovima Ustavnog suda Crne Gore, ali i nizom odluka Evropskog suda za ljudska prava.

Naime, predloženim zakonom se predviđa da ovlašćeni službenik ANB može, uz samo službenu legitimaciju, vršiti neposredan uvid u sve registre i zbirke podatka u posjedu svih pravnih lica, bez ikakvog prethodnog odobrenja suda i bez ikakvog mehanizma žalbe ili sudske zaštite. Na taj način, službenici ANB bi bez ikakve kontrole mogli pristupati svim zdravstvenim i bankarskim podacima crnogorskih građana, ali i raznim evidencijama koje se nalaze u posjedu NVO koje pružaju usluge građanima, kao što je identitet lica koja prijavljuju slučajeve korupcije, identitet žrtava porodičnog nasilja i dr. Štaviše, predlogom zakona se predviđa i da ANB može vršiti nadzor nad elektronskim komunikacijama, u dijelu pristupa podacima o lokacijama u elektronskim komunikacijama, bez prethodne odluke suda, samo na osnovu odluke direktora ANB. To bi u praksi značilo da ANB može, bez ograničenja, da prati kretanje svih građana Crne Gore, posredstvom njihovih mobilnih telefona. Štaviše, i druge forme praćenja su predloženim zakonom date u ruke ANB bez prethodne odluke suda. Tako, ukoliko se predloženi zakon usvoji u postojećem obliku, ANB može da vrši praćenje i osmatranje svih crnogorskih građana bez prethodnog odobrenja od strane suda i bez bilo kakvih ograničenja.

Stavljanje ovakvih mehanizama u ruke ANB ne samo što je apsolutno suprotno Ustavu Crne Gore, svim domaćim i međunarodnim propisima, već ostavlja ogroman prostor za zlupotrebe od strane institucije na čije je propuste u radu ukazivala maltene kompletna domaća i međunarodna zajednica. Veze sa strukturama organizovanog kriminala, prisluškivanje i praćenje stranih diplomata i učešće u raznim izbornim zloupotrebama samo su neki od razloga zbog kojih ANB ni u kom slučaju ne smije dobiti mehanizme za praćenje građana i pristup njihovim podacima, pogotovo bez prethodne odluke suda.

Kako bi se spriječilo da ANB dođe u situaciju da bez kontrole može da krši zajamčena ljudska prava crnogorskih građana, četiri nevladine organizacije su pozvale Odbor za ljudska prava da se hitno sastane, razmotri izmjene i dopune Zakona o ANB i da djeluje na zakon amandmanski kako bi se njegov tekst usaglasio sa Ustavom, domaćim i međunarodnim pozitivnim propisima i stavovima suda.

Imajući u vidu da izmjene Zakona o ANB direktno zadiru u osnovna ljudska prava svih crnogorskih građana i to na krajnje negativan i opasan način, nadamo se da će članovi Odbora shvatiti važnost organizovanja posebne sjednice posvećene tom aktu, te da će sjednica u što hitnijem roku biti sazvana, kako bi se Zakon o ANB izmijenio i pripodobio Ustavu, zakonu i međunarodnim koncvencijama koje je Crne Gora u obavezi da poštuje.

Tea Gorjanc Prelević, Akcija za ljudska prava
Daliborka Uljarević, Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Stevo Muk, Institut Alternativa
Vanja Ćalović, MANS