Srednjoškolci/ke iz različitih opština Crne Gore uče o ljudskim pravima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je od 12. do 15. februara 2014, u hotelu Residence u Miločeru, organizovao rad XX generacije Škole ljudskih prava, uz podršku Američke ambasade u Crnoj Gori, kroz projekat “Youth build Montenegro”.

Školu je pohađalo 30 učenika/ca srednjih škola iz Podgorice, Gradske opštine Tuzi, Bijelog Polja, Danilovgrada, Rožaja, Plava, Tivta, Bara, Mojkovca, Berana, Cetinja, Nikšića i Pljevalja. U toku intezivnog četvorodnevnog nastavnog plana, učesnici/e su imali 21 sesiju u vidu predavanja, radionica, forum teatra, projekcija filmova, praktičnog rada u grupama, itd. a sa ciljem da im se pruže znanja o savremenom konceptu ljudskih prava, razvoju ideje ljudskih prava, zakonodavnim i institucionalnim mehanizmima zaštite, kulturi ljudskih prava, principima tolerancije, solidarnosti, nenasilne komunikacije, ali i specifičnim pitanjima koja se odnose na diskriminaciju (i to posebno marginalizovanih grupa), suočavanje sa prošlošću, multikulturalizam, demokratsku participaciju mladih i korupciju u obrazovanju.

Predavači na Školi su bili iz različitih oblasti djelovanja: Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorka Akcije za ljudska prava, Danijel Kalezić, predsjednik UO Crnogorske LGBTIQ Asocijacije “Kvir Montenegro”, Marijana Laković Drašković, stručnjakinja za ljudska prava, Andrija Đukanović, koordinator programa u Roma education fund, Maja Raičević, izvršna direktorka Centra za ženska prava, Dragoljub Duško VUKOVIĆ, urednik PCNEN-a, Marina Vujačić, izvršna direktorka Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Tamara Milić, psihološkinja, Saša Mijović, izvršni direktor NVO 4 Life, Petar Đukanović, koordinator programa u CGO-u, Miloš Knežević, koordinator Omladinske grupe CGO-a, Tamara Milaš, saradnica na programima u CGO-u i portparolka Koalicije za Rekom u Crnoj Gori i Dragana Tripković, izvršna direktorka ATAK-a.

Škola, pored širokog teorijskih i praktičnog znanja o konceptu ljudskih prava, afirmiše kulturu ljudskih prava, inspirišući i motivišući mlade da se zalažu za svoja prava, kao i za prava onih koji nijesu u mogućnosti da to urade sami i osnažuje ih da imaju direktniji uticaj u društvu u budućnosti. Učesnici će tokom decembra posjetiti neke od institucija koje su ključne u zaštiti ljudskih prava i dobiti diplome. Dodatno, biće pružena podrška učesnicima/cama da vlastite ideje pretoče u konkretne aktivnosti usmjerene ka unaprijeđenju ljudskih prava u svojim lokalnim sredinama.

Petar Đukanović, koordinator na programima