Okončan projekat “Mladi grade Crnu Goru”

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas u JU Gimnazija Cetinje organizovao akciju, kao rezultat praktičnog rada tokom XX generacije Škole ljudskih prava, koja je usmjerena na promociju prava osoba sa invaliditetom. Akciju podržava, u okviru projekta Youth build Montenegro (Mladi grade Crnu Goru), Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori.

Tokom akcije, učesnici/ce Škole ljudskih prava, Luka Martinović i Ana Miljenović, predstavili su svojim vršnjacima značaj promocije i poštovanja ljudskih prava, a gost iz Udruženja paraplegičara Cetinje Dejan Tmušić je prenio svoja lična iskustva i izazove sa kojima se osobe sa invaliditetom susrijeću u svakodnevnom životu i nastojanju da ostvare svoja prava. Osim toga, učenicima/cama je podijeljen i informativno-edukativno materijal i kratak upitnik koji će služiti za potrebe istraživanja stavova i znanja mladih.

cgoccect

Prilikom posjete Cetinju, tim CGO-a, koji je vodio Miloš Knežević, koordinator Omladinske grupe CGO-a, uručio je donaciju biblioteci JU Gimnazija Cetinje. Donaciju knjiga čine 48 naslova u 59 primjerka iz oblasti demokratije, ljudskih prava, evropskih integracija i aktivnog građanstva.

Aktivnosti u mjesecu martu, CGO je okončao i donacijom 78 publikacija projektu postavljanja Male biblioteke na otvorenom u Podgorici, koji sprovode NVO “Naša akcija” i Fondacija Naša Podgorica u saradnji sa NVO “AUT” – Alternativni centar za potrebe mladih, dajući tako doprinos promovisanju čitanja, pisanja i izdavaštva.

Svetlana Pešić, saradnica na programima