Vlada ne čuje opomene Evropskog parlamenta

Centar za građansko obrazovanje (CGO) nije dobio od Nacionalne komisije za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala podatke o broju programa i projekata u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i iznosu utrošenih međunarodnih i budžetskih sredstava za te namjene.

Naime, v.d. predsjedavajućeg Nacionalne komisije, ministar Raško Konjević je usko i formalistički tumačeći zakonsku normu obavijestio CGO da nema obavezu da takve informacije pruži. CGO cijeni da je takav pristup Konjevića u direktnoj suprotnosti sa potrebom efikasne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i pune transparentnosti svih nadležnih organa. Dodatno, bilo bi prirodno da Nacionalna komisija i bez ovakvih zahtjeva objavljuje podatke na osnovu kojih se mogu mjeriti uloženi napori i sredstva u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Skrivanje podataka u neku ruku ukazuje i na svijest vlasti o poraznim efektima dosadašnjih aktivnosti u ovoj oblasti.

Na kraju, interesantna je činjenica da je Nacionalna komisija koju je vodio Duško Marković, potpredsjednik Vlade, identičan zahtjev tretirala na potpuno drugačiji način. Naime, prije dvije godine, CGO je dobio brzu povratnu pisanu informaciju da Nacionalna komisija ne posjeduje tražene informacije, ali zahtjev nije odbijen. Ovo ukazuje na tendenciju zatvaranja crnogorskih institucija prema javnosti, a posebno je zabrinjavajuće da se to radi od strane onih institucija koje se bave najvećim problemima na putu Crne Gore ka EU. To ne doprinosi ni rješavanju tih problema niti povećanju povjerenja javnosti u same institucije.

CGO je tokom istraživanja 2013. došao do podataka da je u periodu od 2007. do 2012. od strane crnogorskih institucija zaduženih za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala potrošeno blizu 80 miliona eura iz Budžeta Crne Gore, IPA fondova na nacionalnom i regionalnom nivou, kao i iz drugih izvora (poput SAD). Ni tada kao ni sada, kada je ta cifra po procjenama CGO-a prešla 100 miliona EUR nije donešena niti jedna pravosnažna presuda za borbu protiv korupcije na visokom nivou, što je prava mjera učinka vlasti u ovoj oblasti.

Konačno, u rezoluciji Evropskog parlamenta, koja je usvojena nedavno, stoji da je Evropski parlament “zabrinut da je i pored značajnih finansijskih sredstava koja su usmjerena od strane međunarodnih donatora vlastima, samo ograničen napredak napravljen u borbi protiv korupcije što ostaje prijetnja adekvatnom funkcionisanju i stabilnosti demokratskih institucija, vladavini prava i ekonomskom razvoju.” Upravo ovakve ocjene, treba da budu opomena crnogorskim vlastima da rade posvećenije i da budu transparentniji. Ali, na žalost građana Crne Gore, Vlada ostaje nijema na poruke iz Brisel.

Boris Marić, viši pravni savjetnik