Zašto se krije izvještaj o reviziji Pravnog fakulteta?

Centar za građansko obrazovane (CGO) konstatuje da se Univerzitet Crne Gore (UCG), i pored inicijalnih pomaka u dijelu otvoranja prema javnosti i inicijativama iz nevladinog sektora, vraća staroj praksi skrivanja dokumenata od javnog interesa.

CGO se obratio Pravnom fakultetu i UCG sa zahtjevom za slobodan pristup informacijama tražeći kopiju izvještaja o finansijskom poslovanju Pravnog fakulteta koji je izvršila Služba za unutrašnju reviziju Univerziteta Crne Gore.

Pravni fakultet je taj zahtjev odbio uz upućenje na UCG kao nadležni organ za dostavljanje takve informacije. UCG je odgovorio nakon isteka zakonski propisanog roka, aktom koji je nazvan «obavještenje», čime je dodatno prekršen Zakon o slobodnom pristupu informacijama koji jasno propisuje da organ vlasti odlučuje rješenjem, kojim dozvoljava pristup informaciji ili njenom dijelu ili zahtjev odbija.

Ipak, i iz takvog nevalidnog akta se može vidjeti da UCG posjeduje takav dokument i da ne želi da ga učini javnim, iako su se za to stekli svi zakonski uslovi. Naime, Zakon o slobodnom pristupu informacijama nalaže: «Organ vlasti dužan je da na svojoj internet stranici objavi sledeće informacije: 4.) izvještaje i druga dokumenta o radu i stanju u oblastima iz svoje nadležnosti», i utvrđuje i rok u kojem se to treba uraditi: «Organ vlasti je dužan da informacije iz stava 1 ovog člana objavu u roku od 15 dana od dana njihovog sačinjavanja ili donošenja, odnosno usvajanja». Dakle, Izvještaj o finansijskom poslovanju Pravnog fakulteta koji je izvršila Služba za unutrašnju reviziju Univerziteta Crne Gore, i brojni izvještaji koji nedostaju na sajtu UCG, koji su sastavni dio nadležnosti UCG i o kojima je UCG raspravljao u okviru svojih najviših rukovodećih organa, bi morali biti postavljeni na internet stranici UCG u skladu sa zakonom. Umjesto toga UCG odbija da ove informacije dostavi i po direktnim zahtjevima za slobodan pristup informacijama!

CGO poziva upravu UCG da kroz ovakve primjere dokaže da je posvećena povećanju transparentnosti rada UCG i time vrati ugled ovoj ustanovi koja je ozbiljno urušena upravo netransparentnim, lošim i nedomaćinskim rukovođenjem.

Mira Popović, saradnica na programima