Nevladine organizacije pisale VDT-u povodom utvrđenog kršenja prava na privatnost zaposlenih u MANS-u

Posle pravosnažne presude Osnovnog suda u Podgorici, nevladine organizacije traže u pismu od Vrhovnog državnog tužioca da u javnom interesu zaštite ljudskih prava utvrdi ličnu odgovornost onih nadležnih službenika i funkcionera državnog tužilaštva i Uprave policije, koji su, kako je pravosnažno utvrđeno u parničnom postupku, kršenjem niza zakona i Ustava Crne Gore prekršili ljudsko pravo na privatnost zaposlenih u NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Pismo VDT-u potpisuju Akcija za ljudska prava, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Centar za građansko obrazovanje (CGO), Koalicija NVO «Saradnjom do cilja», Centar za ženska prava, Sigurna ženska kuća, Institut alternativa, Juventas i Centar za monitoring i istraživanje (CEMI).