Neophodna puna javnost suđenja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice o uvođenju audio snimanja značajnijih suđenja koja su pod posebnom pažnjom javnosti. Ipak, ovo mora biti samo prvi korak do postizanja ostvarivanja ustavnog principa da su suđenja javna.

CGO u kontinuitetu predlaže nekoliko neophodnih mjera da bi se ostvario ovaj pristup. Prvo, svako suđenje uz zapisnik mora imati i stenogramsku zabilješku. Drugo, za svaki sudski postupak koji je od izuzetne važnosti za crnogorsku javnost mora postojati mogućnost direktnog audio praćenja što u tehničkom smislu nije zahtjev koji bi podrazumijevao veća sredstva i napor sudske vlasti. Na kraju, ostajemo pri stavu da se u sudu moraju obezbijediti svi potrebni uslovi za odobrenje ulaska kamera, a za potrebe snimanja značajnijih suđenja koja su pod posebnom pažnjom javnost.

CGO je i ranije ukazivao na potrebu rada na povećanju transparentnosti sudova usmjeravajući na pozitivnu praksu iz regiona. U oblasti medijskog izvještavanja i odnosa pravosudnih organa prema javnosti, CGO je, u okviru svoje publikacije “Pravosuđe i sud javnosti”, predlagao kreiranje i unaprijeđenje postojećih sudskih službi za odnose sa javnošću koje bi proaktivno informisale javnost o aktuelnim slučajevima i njihovim ishodima. Takođe, naglasili smo potrebu poboljšanja fizičkih uslova u samim sudnicama i sličnim prostorijama u kojima borave novinari kako bi na adekvatan način mogli ispratiti procese. Već godinama pozivamo pravosudne organe da omoguće snimanja kamerom i diktafonom slučajeva u samim sudnicama, a posebno onih koji su od javnog interesa, kao i na uspostavljanje bolje koordinacije sudskih instanci, tužilaštva i policije kako medijima ne bi dostavljali nekonzistentne izjave, te na taj način dodatno zbunjivali javnost.

Konačno, CGO cijeni da je suštinski važno da se procesno i tehnički obezbijedi direktno prenošenje suđenja za koje postoje opravdan i nedvosmislen interes javnosti, a to su upravo predmeti koji bi bili pokretani po optužnicama specijalnog tužilastva i obarađivani u specijalizovnim sudskim odjeljenjima.

U Crnoj Gori trenutno nijedna sudnica ne zadovoljava uslove koji bi omogućili adekvatne direktne prenose suđenja i neophodno je da se ovaj problem što prije riješi. Stoga, prioritet treba biti i renoviranje sudova u većini sudskih centara. Veliki dio sredstava za ove potrebe može biti obezbijeđen iz efikasne i efektivne primjene instituta oduzimanja imovine stečene vršenjem teških krivičnih dijela korupcije i organizovanog kriminala, što je i navedeno u preporuci CGO-a, u okviru publikacije “Pravosuđe i sud javnosti”.

Novina u vidu obezbijeđenja audio snimanja značajnih suđenja koja su pod posebnom pažnjom javnosti, a koja je saopštena na konferenciji tokom predstavljanja Izvještaja o radu Vrhovnog suda za 2014. godinu, je pozitivan pomakom i dobro je što se neke od preporuka koje smo mi predložili, ali i druge kolege iz NVO sektora u smislu unaprijeđenja kapacaiteta i otvorenosti sudske vlasti počinju primjenjivati iako je u vrijeme njihovog predlaganja bilo značajnih otpora.

Publikacija “Pravosuđe i sud javnosti”, u kojoj su sadržane neke od ovih preporuka, a koje su dostavljene 2013. godine Vrhovnom sudu Crne Gore, Ministarstvu pravde i Vrhovnom državnom tužilaštvu, nastala je u okviru projekta “Praćenje slučajeva korupcije u Crnoj Gori” koji je podržalo Ministarstvo evropskih poslova i međunarodne saradnje Kraljevine Holandije, preko Ambasade Kraljevine Holandije.

Tamara Milaš, saradnica na programima u CGO-u