Rukovodstvo UCG i dalje saučesnik u finansijskim nepravilnostima Filozofskog fakulteta

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je detaljno analizirao i dio izvještaja o finansijskoj reviziji na Filozofskom fakultetu koji se odnosi na studijski program u Beranama dostavljen rektorki Radmili Vojvodić uz propratni akt br. 06-571 od 25.02.2015. CGO je do ovog dokumenta došao putem svojih izvora jer rukovodstvo UCG ostaje prilično zatvoreno prema javnosti kad jer riječ o finansijskom poslovanju.

Izvještaj između ostalog, ukazuje na neispunjene ugovorne obaveze između opštine Berane i Filozofskog fakulteta.  Naime, ugovorom između Filozofskog fakulteta i Opštine Berane iz 2012. definisane su obaveze Filozofskog fakulteta da iz sredstava dobijenih od školarine u skladu sa pravilima Fakulteta i Univerziteta isplaćuje naknade za izvođenje nastave nastavnom kadru. Opština je, po ugovoru, obavezna da obezbijedi adekvatan prostor za izvođenje nastave i da snosi putne troškove i troškove boravka nastavnika i saradnika angažovanih u nastavi. Opština nije sprovodila svoje obaveze zbog čega je u 2013. pokrenut sudski spor a dokumentacija vezana za isti revizoru nije stavljena na uvid. Potraživanja Fakulteta od Opštine na dan 31.12.2014. iznosi 19.488,25€.

Osim što Filozofski fakultet nije naplatio svoja potraživanja od opštine, očito je da ni po osnovu školarina nije uspijevao da se organizuje na način da iste planski prikuplja čime je nanešena ogromna šteta samom Fakultetu. Saldo neuplaćenih školarina zaključno sa studijskom 2014/2015. iznosi 254.088,32€. Treba naglasiti da se iznos od 51.269,15€ odnosi na diplomirane samofinansirajuće studente (47.769,15€) i na diplomirane budžetske studente (3.500,00€), što je realno nenaplativo i predstavlja gubitak Filozofskog fakulteta za koji niko nije odgovarao.

tabela1

Tabela 1: pregled zaduženja i uplata školarina na studijskom programu za obrazovanje učitelja shodno podacima iz Centralnog informacionog sistema Studentske službe CIS-a

Takođe, kontrolom uzorkovanih dosijea studenata utvrđeno je da uplate školarina u iznosu od 55.947,00€ nijesu evidentirane u programu CIS-a i ne obezbjeđuju pouzdane podatke o stanju obaveza, što ukazuje na neadekvatnost i neblagoremenost u radu studentske službe.

Na osnovu informacionog programa CIS-a za rad studentske službe zaključno sa 2014/2015. na osnovnim studijama Studijskog programa za engleski jezik ukupno su evidentirana zaduženja-prihodi u iznosu od 108.797,37€ od čega je po evidenciji iz CIS-a neuplaćeno 93.394,43€, a od kojih se 7.677,88€ odnosi na diplomirane samofinansirajuće studente. Revizijom je utvrđeno da su naknadno na kraju 2014. evidentirane obaveze za realizovanu nastavu na studijskom programu u Beranama i to spoljnim saradnicima i zaposlenim za 2013. i 2014. u neto iznosu od 199.665,32€ shodno narednoj tabeli. Evidentiranje ovih obaveza u računovodstvu bez hronološkog reda otvara ogroman prostor za zloupotrebe.

tabela2

Treba naglasiti i da od osnivanja studijskog programa nijesu postavljene jasne osnove o načinu obračuna naknada nastavnicima za realizaciju nastave budžetskim i samofinansirajućim studentima, a što je zloupotrebljavano proizvoljnim odlukama o isplatama naknada i samim tim potencijalno diskriminisalo jedan dio a privilegovalo drugi dio nastavnog kadra.

Revizijom je utvrđeno da je od navedenog neto iznosa izmireno 24.010,94€, tako da su ukupna dugovanja u neto iznosu neizmirenih obaveza za realizovanu nastavu iznosila 175.654,38€ i to za spoljne saradnike 49.350,24€ i zaposlene 126.304,14€. Dodatno, poreski dug Filozofskog fakulteta po ovom osnovu je 293.344,38€, a dobija se izvođenjem računice koja uključuje obračunate poreze i doprinose (175.654,38*67% koliko iznosi najmanji ukupni iznos obračunatih poreza i doprinosa=293.344,38€). Na kraju, Filozofski fakultet je ostao dužan značajan iznos nastavnom kadru. Naime, 2014. po podacima iz glavne knjige Fakulteta evidentirane su neizmirene obaveze za rad preko norme u neto iznosu od 225.861,79€ odnosno u bruto iznosu od 379.615,10€. Pomenute obaveze su se odnosile na obaveze iz perioda 01.09.2012. do 31.12.2014.

Svojim ćutanjem na ove nepravilnosti u finansijskom poslovanju Filozofskog fakulteta, rukovodstvo UCG postaje saučesnik u očito nezakonitim radnjama. CGO poziva ponovo rukovodstvo UCG da prekine sa praksom skrivanja finansijske dokumentacije, ali i da na sve nepravilnosti sa kojima je upoznato reaguje u skladu sa zakonom.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka