Mržnja se ne može prekrečiti, potreban je sistemski odgovor institucija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) osuđuje vandalski čin ispisivanja homofobnih grafita na zgradi Filozofskog fakulteta u Nikšiću, te poziva institucije da hitno ispitaju sve okolnosti ovog slučaja i u skladu sa zakonom kazne govor mržnje prema LGBT populaciji.

Grafiti koji su osvanuli na zidovima Filozofskog fakulteta predstavljaju krivično djelo iz člana 443 Krivičnog zakonika Crne Gore, stav 3: „rasna i druga diskriminacija”, koji glasi ,,…ko širi ideje o superiornosti jedne rase nad drugom ili propagira mržnju ili netrpeljivost po osnovu rase, pola, invaliditeta, seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili drugog ličnog svojstva ili podstiče na rasnu ili drugu diskriminaciju, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. Zabrana diskriminacije je ustavna kategorija, a govor mržnje po osnovu seksualne orijentacije zabranjem je i Zakonom o zabrani diskriminacije. Stoga, nadležne institucije moraju iskoristiti brojne zakonske mogućnosti i sankcionisati vandale koji promovišu mržnju prema osobama drugačije seksualne orijentacije. Takođe, očekujemo da nadležni organi bezbijednosti u dijalogu sa LGBT organizacijama osiguraju uslove za ostvarivanje prava na slobodno i mirno okupljanje LGBT populacije i svih onih koji su spremni da stanu u odbranu ljudskih prava LGBT osoba.

Dešavanja na Filozofskom fakultetu, homofobni grafiti i mržnja produkt su nerazvijene kulture ljudskih prava koja snažno opterećuje razvoj crnogorskog društva, a čemu doprinosi i postojeći sistem obrazovanja koji ograničava slobodno i kritičko mišljenje. Zato, reakcija na ispoljenu mržnju na zidovima Filozofskog fakulteta zahtijeva mnogo više od nekoliko kanti farbe kojom će se uvredljive poruke prekrečiti. Prije svega, neophodno je otvaranje obrazovnih institucija i vlasti za teme koje još uvijek nemaju širok društveni konsenzus, a pitanja uključenja ljudskih prava LGBT osoba i naučnih činjenica o homoseksulnosti su među onima koja treba da budu sastavni dio nastavnih planova i udžbenika kako bi se doprinijelo razumijevanju i razvoju duha tolerancije.

CGO apeluje na obrazovne institucije da im u radu vodilja ne bude strah od većinskih diskriminatorskih stavova javnosti, već da hrabro otvore argumentovanu i slobodnu raspravu o svim pitanjima koja su na društvenoj i političkoj agenda u Crnoj Gori. Akademska zajednica treba da prednjači u promociji ljudskih prava i demokratskih standarda, a ne da pruža otpor naučnom pristupu i dijalogu o bilo kojem pitanju, ma koliko ono dijelilo javnost.

Petar Đukanović, koordinator programa