Zdravko Krivokapić u skladu sa dozvolom Senata ima dodatni angažman

Centar za građansko obrazovane (CGO) je juče objavio saopštenje pod nazivom «Uvesti red u proces zapošljavanja i dodatnih angažmana zapošljenih na UCG» u kojem je na spisku od 16 novih imena profesora sa Univerziteta Crne Gore koji predaju i na drugim univerzitetskim jedinicama ili imaju druge oblike angažmana za koje nijesu dobili saglasnost Senata UCG greškom navedeno ime prof. Zdravka Krivokapića.

Naime, prof. Zdravko Krivokapić, koji je redovni prof. Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, ima dodatni angažman na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, ali on je među 17 profesora koji su prema Statutu Univerziteta Crne Gore dobili saglasnost Senata za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama tokom studijske 2014/2015.

CGO koristi i ovaj način da se izvini na datom propustu prof. Krivokapiću koji je nastao prilikom obrade prilično obimne dokumentacije i da naglasi da nije namjera CGO-a da bilo koga lično na UCG ošteti, već upravo da ukazujući na identifikovane nepravilnosti doprinese unaprijeđenju položaja i kredibiliteta UCG kao institucije, a samim tim i zapošljenih i studenata.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka