Uvesti red u proces zapošljavanja i dodatnih angažmana zapošljenih na UCG

Centar za građansko obrazovane (CGO) je danas dostavio rektorki Univerziteta Crne Gore (UCG) spisak od 16 profesora/ki različitih univerzitetskih jedinica UCG za koje je tim CGO-a prikupio podatke da predaju i na drugim univerzitetskim jedinicama ili imaju druge oblike angažmana za koje nijesu dobili saglasnost Senata UCG. Dodatno, u jednom broju slučajeva se radi i o višegodišnjim duplim radnim odnosima, što je nezakonito.

CGO cijeni da UCG kao najstarija akademska institucija u Crnoj Gori mora biti u mnogo čemu uzor drugim društvenim subjektima, a posebno kad je riječ o dosljednom poštovanju zakona i akata samog UCG od strane svih zapošljenih. Na žalost, ni sami zapošljeni na UCG tome ne doprinose što, pored brojnih nepravilnosti na koje je CGO ukazivao i na koje će nastaviti da ukazuje, ilustruje i činjenica da je jedan broj profesora UCG u duplim radnim odnosima što je logički i pravno neodrživo, a ne mali broj profesora ima raznovrsne angažmane bez znanja poslodavca (u ovom slučaju UCG) i koji su nespojivi sa angažmanom na UCG.

U tom kontekstu, CGO je dostavio podatke o angažmanima sljedećih profesora UCG van samog UCG i bez dozvole Senata UCG: Slavica Perović, Marija Knežević, Drago Perović, Nikola Mijanović, Igor Lakić, Lazar Pejović, Aleksandar Čilikov, Anđelko Lojpur, Zdravko Krivokapić, Dragana Čukić, Ranko Popović, Dragan Koprivica, Ana Pejanović, Natalija Brajković, Vladimir Kašćelan i Miomir Jovanović.

Od ukupnog broja ovih profesora, najviše angažmana van UCG za koje Senat nije dao odobrenje je sa Filozofskog fakulteta (6), zatim po 2 sa Instituta za strane jezike, Fakulteta likovnih umjetnosti, Ekonomskog fakulteta i Biotehničkog i po 1 sa Medicinskog i Mašinskog fakulteta. Oni dominantno imaju dodatne, a neodobrene, angažmane na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu (8), zatim na Fakultetu za pravne i poslovne studije u Novom Sad, Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, Univerzitetu Mediteran, Univerzitetu u Banja Luci, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Univerzitetu u Nišu i Panevropskom Univerzitetu Apeiron u Banja Luci, a jedan broj ima nejasne angažmane u drugim pravnim subjektima u Crnoj Gori.

CGO je ranije podnio dokumentaciju za Srđana Vukadinovića, Borisa Brajovića i Rešada Hodžića, a dio te dokumentacije je obuhvaćen i krivičnom prijavom na osnovu koje Osnovno državno tužilaštvu u Podgorici već neko vrijeme aktivno postupa.

CGO poziva rukovodstvo UCG da u što hitnijem roku postupi u vezi sa ovim navodima i izražava nadu da će mjere i radnje koje rektorka UCG Radmila Vojvodić preduzima kako bi se praksa duplih radnih odnosa i nedozvoljenih angažmana zapošljenih na UCG obustavila rezultirati konkretnim i mjerljivim rezultatima.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka