Tužilaštvo da provjeri nezakonite radnje i zloupotrebe u opštini Kolašin

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas podnio krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužilaštvu protiv NN lica, zbog osnovane sumnje da su počinili niz krivičnih djela zloupotrebljavajući službeni položaj, nesavjesno radeći u službi, koristeći metode prevare i dovođenja u zabludu, a sve u cilju pribavljanja protivpravne materijalne koristi za sebe i sa sobom povezanim licima u opštini Kolašin.

Naime, u emisiji “Petkom u 8”, emitovanoj 27. februara 2015, na temu «Po zasluzi ili po partiji?» u kojoj je fokus bio na radu lokalnih samouprava, Željka Vuksanović, predsjednica Opštine Kolašin iznijela je sumnje da je brojnim nezakonitim radnjama sa elementima krivičnopravne odgovornosti opština Kolašin oštećena za više od 10 miliona eura. U jednom dijelu emisije, ona pokazuje dokumentaciju koja se odnosi na fakturisane troškove za gorivo od po 80 000 eura, gdje se osnovano može sumnjati da postoji grubo kršenje zakona i krivičnopravna odgovornost.

U samoj emisiji su pored Vuksanovićke učestvovali i: Enes Baković, zamjenik osnovnog tužioca u Podgorici; Goran Radonjić, odbornik Demokratskog fronta u Skupštini Glavnog grada; i Boris Marić, viši pravni savjetnik u CGO-u.

CGO napominje da su sve navedene informacije i dokumentacija iznešeni u prisustvu zamjenika osnovnog tužioca u Podgorici. Državno tužilaštvo je samim tim i do sada moralo preduzeti potrebne, na zakonu zasnovane procedure, radi utvrđivanja pune istine o svemu javno iznijetom vezano za poslovanje bivše uprave opštine Kolašin. Na žalost, Državno tužilaštvo, koliko je poznato CGO-u nije preduzelo nikakve mjere i radnje u vezi sa ovim pitanjem.

Stoga je CGO dostavio snimak emisije koji bi mogao biti osnov i putokaz za pokretanje predistražnih radnji. CGO podsjeće da je i predsjednica opštine Kolašin više puta javno pozivala Tužilaštvo da provjere dokumentaciju u toj opštini, ali da to Tužilaštvo nije učinilo.

Prateći rad opština u Crnoj Gori, prvenstveno kroz projekat „Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!“, koji je CGO realizovao u saradnji sa NVO Institut Alternativa (IA) iz Podgorice, NVO Bonum iz Pljevalja i NVO Nada iz Herceg Novog, CGO je ukazao na niz problema u lokalnim samouprava i dao konkretne prijedloge njihovih rješenja, ali i podsticao lokalne samouprave i građane da se sami počnu da rade na suočavanju sa tim problemima.

Posljedice, na koje smo projektom ukazali, sa kojima se opštine u Crnoj Gori danas suočavaju mogu se spriječiti uvođenjem sistemskih mehanizama kontrole, a posebno je pažnju potrebno posvetiti načinu i karakteru raspolaganja imovinom lokalne samouprave, procesu usvajanja završnog računa budžeta lokalne samouprave i godišnjem blagovremenom praćenjenju realizacije budžeta.

Opština Kolašin, nažalost, nije jedina opština koja ima ogromne dugove kao rezultat neodgovornog upravljanja resursima lokalne samouprave, već je to slučaj i sa drugim opštinama. Stoga je neophodno unaprijediti transparetnonst u svim oblastima kako bi građani bili u mogućnosti da prate rad opštine, a time i bili proaktivniji, dok je za nanešenu štetu, koju na kraju plaćaju građani, neophodno utvrditi konkretnu odgovornost pojedinaca.

Nikola Djonović, koordinator programa