Država da stvori uslove za slobodan rad medija, a mediji da unaprijeđuju profesionalne standarde

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom 3. maja – Svjetskog dana slobode medija, ističe da se crnogorski mediji suočavaju sa brojnim izazovima i prijetnjama koje značajno i negativno utiču na njihov rad.

Sloboda medija igra važnu ulogu u obezbjeđivanju održivosti demokratije, doprinosi razvoju odgovornosti i dobrom upravljanju. Ograničenja slobode medija vode eroziji sistema i funkcionalnosti demokratskih institucija. Crna Gora posljednjih par godina kontinuirano bilježi skromne rezultate kad je u pitanju rangiranje država po stepenu slobode medija u svijetu, a izvještaji i rezolucije institucija Evropske unije izražavaju ozbiljnu zabrinutost u pogledu slobode medija. Posljednji izvještaj State Department-a o stanju ljudskih prava ukazuje na zastrašujući efekat na slobodu izražavanja koji je kreiran stalnim napadima na novinare i neuspjehom da se isti riješe.

Spore, nevoljne i nedjelotvorne istrage o napadima na novinare od strane nadležnih institucija, prije svega od policije do tužilaštva, blaga i neadekvatna kaznena politika za rijetke procesuirane počinioce napada, nespjeh i nepostojanje političke volje da se otkriju nalogodavci, i drugi sveprisutni suptilniji ali ne manje snažni pristisci na sve one koji se usude da govore u javnom interesu, a ne u službi partikularnih i partijskih interesa, opterećuju rad medija i slobodu izražavanja, a posljedično i zaštitu temeljnih prava i sloboda u Crnoj Gori.

Novinari crnogorskih medija danas rade u ponižavajuće lošim uslovima, bez adekvatne zaštite radnih prava, u strahu od odmazde zbog sindikalnog organizovanja, pod opterećenjem uticaja političkih i ekonomskih centara moći koji kontrolišu sadržaj medija i ograničavaju razvoj profesionalnog i istraživačkog novinarstva u izvještavanju o korupciji, kršenjima zakona i ljudskih prava.

Sloboda izražavanja, koja podrazumijeva slobodu da se saopšte činjenice, kritički stavovi u odnosu na donosioce odluke i ukaže na problem, ključna je za demokratizaciju i prosperitet svakog društva. CGO poziva institucije sistema da stvore uslove koji će omogućiti medijima da rade svoj posao bez straha od odmazde, u skladu sa etičkim i profesionalnim standardima, ali i da uspostave sistem jednakih šansi za sve medije na tržištu, i definišu transparentne kriterijume ulaganja i pomoći crnogorskim medijima iz javnih fondova. Bez funkcionalne slobode medija nema kvalitetnog i objektivnog informisanja javnosti niti građana i građanki spremnih na aktivno učešće u političkom životu.

Svjetski dan slobode medija, 3. maj, obilježava se sa ciljem promovisanja i podizanja svijesti o značaju slobode i nezavisnosti medija, ali i kako bi se države podsjetile da je njihova dužnost da poštuju i podržavaju pravo na slobodu izražavanja.

Petar Đukanović, koordinator programa