Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija – naučene lekcije i iskustva iz regiona »

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa Daily Press Vijesti, u okviru realizacije projekta „EU vijesti-informiši se!“, podržanog iz komunikacionog budžeta Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori je danas u Podgorici organizovao međunarodnu konferenciju na temu: «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija – naučene lekcije i iskustva iz regiona ».

U uvodnom dijelu, Alberto CAMMARATA, šef političkog sektora Delegacije EU u Crnoj Gori, je naglasio da su informacije moć. Prema njegovim riječima „Moć bi trebalo da dolazi od građana u demokratskom društvu i zato je glavni izazov sa kojim se suočavamo da osnažimo građane pružajući im prave i kvalitetne informacije kako bi mogli da donose informisane odluke“. On je dodao da bez slobodnih medija, pluralističke i efikasne medijske scene, demokratski proces ne može da napreduje i istakao da su mediji odličan izvor informacija za sve donosioce odluka, uključujući i one iz EU.

IMG_4467

Željko IVANOVIĆ, izvršni direktor ND Vijesti, ocijenio je da je proces evropskih integracija veoma bitan za države regiona, jer bi one bile izgubljene ukoliko bi ostale van integracionih procesa. „Bez jakog nevladinog sektora i jakih i ozbiljnih medija taj proces će ići mnogo teže i postavlja se pitanje da li bi mogao ikada biti završen“, podvukao je Ivanović. On je izrazio nadu da će EU iz lekcija koje je učila posljednjih 25 godina na Balkanu pokazati da je bliža profesionalnim medijima, da će bolje razumjeti probleme i da će raditi na obezbjeđivanju uslova da bi mediji mogli da prežive.

Ana VUJOŠEVIĆ, koordinatorka programa za EU integracije u CGO-u, istakla je: “Crnogorski pregovori sa EU su do sada najzahtjevniji proces dostizanja evropskih standarda jedne zemlje. Uloga civilnog društva u demokratizaciji Crne Gore je nezaobilazna.” Ona se osvrnula i na prizemne napade na predstavnike medija i NVO-a i pokušaje diskreditacije naglašavajući da oni ne mogu ugroziti opredijeljenost NVO sektora i nezavisnih medija da doprinose evropeizaciji crnogorskog društva. Zaključila je da se proces pregovora Crne Gore sa EU ne može zamisliti bez naglašeno značajne uloge civilnog društva sa akcentom na nezavisne medije i NVO. “Ta uloga mora biti adekvatno priznata od strane državnih institucija. Ali, na drugoj strani mi – kao civilno društvo – moramo kontinuirano raditii na daljoj izgradnji sopstvenih kapaciteta i ulagati napore kako bi tim kapacitetima doprinijeli da pregovori imaju puni legitimitet u smislu podrške naših građana i građanki i njihovo razumijevanje složenosti ovog procesa.” rekla je Vujošević.

U okviru druge sesije koja je organizovana po principu foruma, uvodničar i moderator Patrick SCHMELZER, šef odjeljenja za reformu javne uprave i medije Delegacije EU u Crnoj Gori, izrazio je uvjerenje da za zemlje zapadnog Balkana nema alternative osim da se dalje reformišu i ulažu napore za šta će dobiti podršku. On je podsjetio da je u okviru projekta Growing Together 3, čiji je dio i današnja konferencija, organizovan trening za grupu novinara iz Crne Gore prilikom kojeg je razgovarano o ovoj temi. „Uradio sam što je bilo u mojoj moći da ih ohrabrim da prilikom izvještavanja o evropskim integracijama koriste Izvještaj o napretku. Po mom mišljenju, ne postoji bolji izvor informacija pored samog Izvještaja. Izvještavanje o EU možda nije tako teško kao što „birokratsko čudovište“ može da izgleda u početku, ukoliko se počnu ljuštiti njegovi slojevi i o tome izvještavati“, istakao je on.

IMG_4664

Augustin PALJOKAJ, dopisnik iz Brisela dnevnih novina “Koha Ditore” i „Jutarnjeg lista“, podsjetio je da novinari moraju biti kritični, jer je to sama priroda novinarstva. „Fokusirajmo se na ono što nije urađeno, kako bi država to mogla da ispravi“, dodao je Paljokaj. „Crna Gora je jedina zemlja koja je zaista uključena u proces EU integracija, jer ona otvara i privremeno zatvara određena poglavlja, a ujedno nema svog dopisnika iz Brisela, čime se stiče utisak da nije dovoljno zainteresovana“, rekao je on.

Ines SABALIĆ, dopisnica više regionalnih medija iz Brisela iz Hrvatske, napravila je poređenje da je izvještavanje iz Brisela slično kao posao „rudara u rudniku“. Ona smatra da su, u ovom trenutku, informacije koje dolaze iz Brisela još zatvorenije. „Ono što dobijemo u Briselu jeste jedna upakovana vijest, a do konkretne informacije je teško doći“. Dodala je da su izvještaji o napretku odličan izvor informacija iako su oni pisani, takođe, diplomatskim jezikom a da se prilikom čitanja istog tačno može vidjeti koja je članica uticala na neku informaciju.

Vildana SELIMBEGOVIĆ, glavna i odgovorna urednica „Oslobođenja“ predstavila je medijsku scenu u Bosni i Hercegovini i istakla da koliko god da političke elite nijesu spremne da sarađuju što se tiče evropskih integracija, one i te kako sarađuju kada je u pitanju njihovo opstajanje na političkoj sceni, i da se još uvijek postavlja pitanje kako da evropske integracije postanu i prioritet građana. „U ovom trenutku i situaciji u kojoj se BiH trenutno nalazi, raditi u medijima i izvještavati o evropskim integracijama i razmišljati uopšte o dopisniku iz Brisela je nemoguća misija“, rekla je Selimbegović.

Tanja MAKSIĆ, iz BIRN-a iz Srbije, je rekla da su evropske integracije trenutno najveći srpski projekat, ali se postavlja pitanje kako da ovaj proces postane i prioritet građana. „Ni elite ni mediji nijesu baš uspješni u pokušaju da građanima prevedu i približe konkretne probleme, da ih povežu sa njihovim životima i životnim situacijama, a izvještavanje je poprilično nedosljedno i protokolarno“, smatra Maksić.

Agron BAJRAMI, glavni i odgovorni urednik „Koha ditore“, ocijenio je da se proces evropskih integracija koristi kao unutrašnja stvar na Kosovu jer vlast trenutnu situaciju koristi za opstanak i da će svaki napredak predstaviti kao svoj uspjeh i manipulisati činjenicama. „Kosovo ima problem sa percepcijom jer EU kroz EULEX prestavlja dio izvršne vlasti a i dalje postoje optužbe da je vlast veoma korumpirana, što dovodi do sumnje građana/ki u proces evropskih integracija“, kazao je Bajrami.

Petra SOVDAT, novinarka dnevnika „Finance“, govorila je o iskustvu Slovenije u izvještavanju o evropskim integracijama i istakla da nema smisla izvještavati u ciframa i birokratskim jezikom. „Za one koji su informisani, Izvještaji predstavljaju dobar izvor informacija, ukoliko se čita između redova diplomatskog jezika“, zaključila je Sovdat.

Nedjeljko RUDOVIĆ, novinar ND „Vijesti“, rekao je da „nije jednostavno izvještavati o Evropskoj uniji i integracijama u momentu dok neko pokušava da vas „udavi“, da nestanete sa lica zemlje“. On je izrazio nadu da će Brisel nastaviti da bude saveznik na planu borbe nezavisnih medija, kao i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, što će svakako uticati na činjenicu da Evropska unija ne izgubi na popularnosti u izvještavanju.

IMG_4484

Konferencija je imala za cilj da na jednom mjestu okupi urednike i novinare međunarodnih, regionalnih i nacionalnih medija, koji se u okviru svog rada bave izvještavanjem o procesu EU integracija, kao i temama koje su u vezi sa ovim procesom. Ovo je bila prilika da učesnici/e razmijene iskustva i razmišljanja u odnosu na to što su očekivanja od medija i gdje je njihova uloga u procesu EU integracija. Skup je okupio preko 50 predstavnika/ca Vlade, nevladinih organizacija, medija, političkih partija i diplomatskog kora.

Konferencija je realizovana u okviru projekta EU vijesti-informiši se! koji ima za cilj da doprinese povećanju stepena informisanosti, razumijevanja i razvoja javnog dijaloga o EU, kroz povećanje kvaliteta dostupnih informacija o Evropskoj uniji i pregovaračkom procesu, na web portalima u Crnoj Gori. Aktivnosti projekta dio su Akcionog plana za sprovođenje strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018, za 2015. godinu.

Svetlana Pešić, saradnica na programima