U redu je biti drugačiji!

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom 17.maja – Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije ukazuje da je, i pored pomaka u pravcu bolje zaštite i poštovanja prava LGBT osoba u Crnoj Gori, svakodnevni život LGBT osoba još uvijek obilježen prijetnjama, govorom mržnje, diskriminacijom i nasiljem. Osim unaprijeđenog zakonodavstva i institucija, neophodni su dodatni napori kako bi se prevladale predrasude i izrazito negativni stavovi prema seksualnim manjinama i njihovom pravu da uživaju slobodu izražavanja sopstvenog identiteta.

Izmjene Krivičnog zakonika, kojim je uvedeno krivično djelo zločina iz mržnje, poboljšan Zakon o zabrani diskriminacije, usvojena Strategija unapređenja kvaliteta života LGBT osoba i prateći akcioni planovi, ali i mnogi drugi mehanizmi i inicijative važne su poruke crnogorskih instutucija da je svaka diskriminacija, uključujući i diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, nešto što se ne smije tolerisati. Ali, osim deklarativnog zalaganja potrebno je da se mehanizmi zaštite prava počnu primjenjivati kroz pravovremenu, odlučnu i efikasnu reakciju policije, tužilaštva i sudova u slučajevima nasilja nad LGBT osobama.

Dodatno, izostanak kvalitetnog formalnog obrazovanja o pitanjima seksualnosti i ljudskih prava direktno je povezan sa proizvodnjom, prenošenjem i održavanjem predrasuda i stereotipa prema LGBT populaciji koji rađaju diskriminaciju i nasilje. Crnogorski obrazovni sistem još uvijek nije pokazao spremnost da prepozna opasnost homofobije i da postane nosilac glavne uloge u suprotstavljanju ovoj ograničavajućoj pretpostavci razvoja demokratskog društva.

Naučne činjenice o homoseksulanosti nedvojbeno dokazuju da je u pitanju samo jedan od varijeteta ljudske seksualnosti, prirodna i za društvo bezopasna pojava, te da su LGBT osobe jednako vrijedna ljudska bića. Ali to, na žalost, nije tako predstavljeno u nastavnim programima i udžbenicima crnogorskih škola. Mladi ljudi koji nemaju mogućnost da usvoje naučne činjenice o seksualnosti i rodnom identitetu kroz školovanje u većini izlaze nespremni da razumiju i poštuju različitost, a ignorisanje naučnih pogleda na svijet u obrazovnom procesu može biti višestruko opasno za čitavo društvo.

CGO poziva, na Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije, obrazovne institucije da adekvatnim uključivanjem LGBT tema u nastavne programe i udžbenike na svim nivoima, kroz edukaciju i senzibilizaciju nastavnog kadra pomognu izgradnju klime tolerancije i konstruktivne komunikacije koja uvažava razlike. Diskriminacija LGBT osoba počinje u najranijim fazama obrazovanja, kroz vršnjačko nasilje u školi i nastavlja se kroz čitav život. Zato bi se homofobiji i njenim posljedicama trebalo baviti od najranijeg obrazovanja i nastaviti kroz sve kasnije faze kako bi obrazovanje i vaspitanje u duhu tolerancije bilo održivo i snažilo mlade ljude ne samo da prihvate različitosti već i da se bore za prava onih koji su marginalizovani.

Ma koliko bili međusobno različiti, svi naši građani i građanke zaslužuji jednake šanse da žive produktivan, sretan i zdrav život bez straha da će biti izloženi nasilju i diskriminaciji samo zato što su različiti po bilo kojem osnovu. Jer, u redu je biti drugačiji!

Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije u svijetu se obilježava od 1990. kada je Svjetska zdravstvena organizacija uklonila homoseksualnost sa liste bolesti.

Petar Đukanović, koordinator programa