Zašto Ministarstvo rada i socijalnog staranja pokušava ozakoniti nezakonito?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) zabrinjava rigidan stav Ministarstva rada i socijalnog staranja povodom pravnog mišljenja datog poslaniku Milanu Kneževiću “da univerzitetski profesori mogu biti u radnom odnosu na dva fakulteta u dvije države, s tim što se odnosi iz socijalnog osiguranja uređuju bilateralnim sporazumima o socijalnom osiguranju.”

CGO podvlači da dupli radni odnosi, odnosno puni radni angažmani na dva mjesta, bilo da se radi o istoj ili različitim zemljama, istovremeno nijesu ni fizički a samim tim ni pravno mogući. Naime, opšte je poznato da pravo služi da uredi postojeće odnose u društvu a ne da uspostavlja neke asptraktne i nemoguće. Osim što je nezakonit ovakav odnos je i neprofesionalan prema studentima, a u generalnom utiče negativno na ukupni nivo kvaliteta visokog obrazovanja.

CGO podsjeća da akademsko osoblje u zvanju koje ima zaključen ugovor o radu sa UCG kao matičnim univerzitetom, može biti angažovano na drugim visokoškolskim ustanovama po nekom drugom pravnom osnovu, poput ugovora o dopunskom radu ili ugovora o djelu kao obligacioni odnos. Ali i takav dodatni angažman mora pratiti saglasnost UCG kao poslodavca po prethodno pribavljenom mišljenju Vijeća matične jedinice na kojeme profesor izvodi nastavu.

Mišljenje Ministarstva rada i socijalnog staranja od 26.05.2015, odnosno potvrđeno mišljenje bivše pomoćnice ovog ministarstva Vesne Simović osim što je pravno neobavezujuće predstavlja i pravni nonsens, jer “ono što je svima jasno tumačiti ne treba”. Po datom mišljenju, zakonito je i moguće istovremeno izvoditi nastavu i biti angažman u Crnoj Gori, Americi, nekoj susjednoj zemlji ili sve tri istovremeno! Po tom mišljenju, profesori su neka bića sa nadljudskim sposobnostima!

CGO je još u oktobru 2013. podnio tužilaštvu zahtjev za pokretanje istražnih radnji protiv rukovodstva UCG, jer je UCG u to vrijeme imao više zapošljenih po ugovorom o radu sa punim radnim vremenom na različitim univerzitetima. Na taj način UCG je, u proteklih 10 godina ovakvih angažmana, za koje je CGO tužilaštvu proslijedio i dokazne spise, oštećen na desetine hiljada eura, po jednom profesoru, a za što niko nije snosio posljedice. Radi se o šteti nastaloj svjesnim i namjernim kršenjem Zakona o radu, kao krovnog propisa u regulisanju radnopravnog statusa zapošljenih, zarad dobiti i partikularnih interesa. Stoga, CGO pozdravlja činjenicu da je nova rektorka napravila zaokret sankcionišući tu nezakonitu praksu.

CGO očekuje da će konačno zakonito postupanje oko jednog pitanja, konkretno uređenja radnih odnosa na UCG, dobiti podršku svih onih koji se javno zalažu za vladavinu prava a ne da će se zarad zaštite bilo čijih partikularnih interesa sprovoditi kampanje i aktivnosti kako bi se pokušalo ozakoniti nezakonito.

Mira Popović, saradnica na programima