Univerzitet “Mediteran” žmuri pred plagijatima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku profesora Milenka Popovića da podnese ostavku u Senatu Univerziteta “Mediteran“, kao reakciju na odluku Komisije te ustanove da “nema zakonskog osnova” da utvrđuje da li su Sanja Vlahović i Milan Babović plagirali svoje naučne radove.

CGO podsjeća da je upravo Univerzitet „Mediteran“ prvi među crnogorskim visokoškolskim institucijama, 2013.godine, u svom Kodeksu akademske etike uveo plagijat. Član 6 tog Kodeksa propisuje: “Akademsko i stručno osoblje ne smije koristiti tuđe radove ili ideje bez navođenja izvora”. Izbjegavanjem da primijeni zakon ali i sopstvene akte i da ove slučajeve razmatrana na Etičkom odboru Univerzitet “Mediteran” dovodi u pitanje sopstveni kredibilitet.

Takođe, Univerzitet “Mediteran” ovim šalje poruku da je ne samo moguće, nego i prihvatljivo, na toj visokoškolskoj ustanovi dobijati naučne reference i biti biran u zvanja na osnovu plagijata. Na taj način se urušava osnova akademske etike i praktično opravdavanja intelektualna krađa i prevara.

CGO poziva i druge profesore sa Univerziteta “Mediteran” da se jasno ograde od uspostavljanja negativne prakse na ovoj ustanovi i preduzmu sve ono što je u njihovoj moći da se procesuiraju i sankcionišu i ovi i svi slični slučajevi plagiranja naučnog rada.

Konačno, CGO se nada da će nadležni organi u okviru prijave koju je CGO podnio tužilaštvu utvrditi činjenično stanje i adekvatno procesuirati ove slučajeve pred crnogorskim sudovima.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka