Zašto je premijerov brat prioritet u odnosu na obrazovanje?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost zbog činjenice da će građani i građanke Crne Gore morati da plate više od 7,000 000 EUR odštete biznismenu i bratu premijera, A po osnovu pravosnažne presude nadležnog vijeća Višeg suda u Podgorici. Sudovi su odlučili u skladu sa svojim nadležnostima. Međutim, CGO smatra neophodnim da se utvrdi odgovornost za nastalu situaciju i štetu za budžet Crne Gore.

Prvo, problematično je da država, koja se nalazi u intenzivnim pregovorima sa EU, uopšte ulazi u poslovne aranžmane sa bratom predsjednika partije na vlasti i premijerom. Drugo, poražavujuće je da se sklopi posao na način da završi pred sudom i da na kraju država, odnosno građani i građanke Crne Gore, debelo plaćaju nečiju neodgovornost. Konačno, ovo budi osnovanu sumnju o postojanju brojnih elemenata korupcije na visokom nivou.

CGO ukazuje da se od minimum sedam miliona eura koliko će sada građani i građanke isplatiti biznismenu Acu Đukanoviću moglo sagraditi makr još jedna toliko nedostajuća gimnazija u Podgorici, jedna osnovna škola i jedan vrtić. To znači da je 1,500 djece i đaka moglo dobiti odlične uslove vaspitanja i obrazovanja. Konačno, u Crnoj Gori koja je prilično deficitarna sa kadrom i čiji su univerziteti na začelju svjestskih rang listi, od sedam miliona eura koje Vlada, bez utvrđivanja odgovornosti čitavog ovog posla, uzima od građana i građanki Crna Gora je mogla platiti troškove trogodišnjeg školavanja za 165 najboljih crnogorskih studenata na prestižnim univerzitetima poput Oxforda ili Campbridge-a, odnosno magistarske studije na istima za 2, 000 najboljih crnogorskih studenata!

Ukratko, ovih sedam miliona eura je moglo da bude investicija koja ima punu izvjesnost vraćanja kroz višestruku dobit u crnogorskom društvu umjesto što su prosuti za pokrivanje štetnih poslova sklapanih u ime države Crne Gore a od čije štete korist ima jedino brat aktuelnog premijera.

Stoga, CGO insistira da se odgovornost za nastalu štetu državi Crnoj Gori personalizuje i da Tužilaštvo do kraja i efikasno istraži ovaj slučaj u javnom interesu. Upravo ovakvi slučajevi su oni na kojima će crnogorsko Tužilaštvo pokazati da li ima kapaciteta da se bori sa korupcijom na visokom nivou i koliko su do sada sprovedene reforme uopšte bile učinkovite.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka