Dvije decenije od zločina u Srebrenici

Povodom 11. jula – Dana sjećanja na genocid u Srebrenici, Centar za građansko obrazovanje (CGO) odaje poštovanje žrtvama i podsjeća da ovaj strašan zločin, ni poslije 20 godina, nije dobio svoj epilog u zadovoljenju pravde za žrtve. Srebrenica je moralno i političko pitanje svih postjugoslovenskih društava, ali i podsjećanje na činjenicu da se region sporo, mučno i nevoljno suočava sa ratnom prošlošću.

Genocid u Srebrenici predstavlja primjer najmasovnijeg zločina izvršenog na tlu Evrope poslije II svjetskog rata, kada su pripadnici vojske bosanskih Srba od 11. do 19. jula 1995. sistematski ubili najmanje 7, 800 nenaoružanih Bošnjaka starosti od 14 do 70 godina. Zločini koji su u julu 1995. počinjeni u Srebrenici bili su predmet devet suđenja pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

Na žalost, Rezolucija Ujedinjenih nacija o Srebrenici nije usvojena iako bi kao takva imala važnu težinu u odnosu na potrebu snažne osude ovog zločina. Nije usvojena zbog veta koje je ulozila Rusija, ali ni sama Rusija nije sporila da se radi o ratnom zločinu i teškim kršenjima ljudskih prava i sloboda. Spor je nastao oko termina genocid, koji je nesporno postojao u ovom ratnom zločinu a što je utvdio i Međunarodni sud pravde i Haški tribunal.

Postjugoslovenska društva, a posebno institucije sistema, dužni su da se sjećaju svih zločina koji su se desila nad nedužnim civilima, na teritoriji bivše Jugoslavije u periodu od 1991 i 2001. i da zajedničkim snagama, kroz kvalitetnu regionalnu saradnju, rade na razvijanju kulture sjećanja i poštovanja, priznanja i suosjećanja sa svim žrtvama, kako se počinjeni zločini ne bi zaboravili ali kako bi se uticalo i da se oni nikada više ne ponove. Upravo na tome već godinama insistiraju organizacije civilnog društva u Crnoj Gori i regionu, koje su formirale do sada najširu regionalnu koaliciju koja se zalaže za osnivanje REKOM-a, što predstavlja snažan doprinos procesu suočavanja sa prošlošću u regionu.

CGO će i nastaviti sa aktivnostima u oblasti izgradnje kulture sjećanja, samostalno ili kao referentna organizacija Koalicije za REKOM za Crnu Goru. CGO cijeni da je ključno da svi akteri u društvu doprinose procesu suočavanja sa prošlošću, koji podrazumijeva utvrđivanje pune istine, ma koliko ona bila bolna, zatim insistiranje na suđenjima zločincima, ali i na pružanju pravedne nadoknade žrtvama i njihovim porodicama.

Tamara Milaš, saradnica na programima u CGO-u i portparolka Koalicije za REKOM u Crnoj Gori