Uručene diplome polaznicima XXV generacije Škole demokratije

U Podgorici su večeras svečano uručene diplome polaznicima XXV generacije Škole demokratije, koju organizuje CGO uz podršku fondacije Friedrich Ebert. Polaznicima koji su uspješno završili program diplome je uručila Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, koja je tom prilikom naglasila važnost cjeloživotnog obrazovanja i razvoja demokratske političke kulture u Crnoj Gori.

Škola demokratije je posvećena razumijevanju ideje demokratije i načina na koji se ta ideja primjenjuje. U njoj se izučavaju teorijska znanja, komparativna praksa i sama vještina i umijeće primjene demokratskih načela u svakodnevnom životu, a posebno u političkoj sferi. Program Škole demokratije je organizovan kroz petomjesečnu seriju sesija, u vidu predavanja, radionica, panel diskusija, simulacija, konferencija, prikazivanja filmova praćenih razgovorom o njima, itd.

XXV generaciju Škole demokratije uspješno su završila 28 polaznika/ce iz čitave Crne Gore, uglavnom predstavnika/ce političkih partija, vladinih institucija, medija, NVO, studenata/kinja i drugih. Oni su, u okviru ovog programa, imali priliku da čuju predavanja uglednih domaćih i stranih profesora, predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti, NVO sektora, novinara, nezavisnih institucija, diplomatskog kora, itd. Diplome su dobili: Adaleta Pecević, Aldijana Kajević, Alek Barović, Amar Spahić, Andrijana Radović, Daliborka Grbić, Danica Zečević, Damjan Bogićević, Drago Drobnjak, Elmir Đoković, Elza Kujović, Enida Dacić, Ivana Uskoković, Jelena Nedović, Kristina Gvozdenović, Ljiljana Jokić, Maida Mujević, Melanija Vuksanović, Mihajlo Vavić, Milica Gačević, Miloš Filipović, Milutin Kljajević, Nevena Krlović, Nikoleta Kuč, Nikolina Koljčević, Svetlana Janković, Tihomir Milović i Vasilija Obradović.

Kontinuirano interesovanje koje ovaj program prati od osnivanja, kao i činjenica da je ovo XXV generacija, ohrabruju i pokazuju da u Crnoj Gori postoje oni građani i građanke koji su spremni da budu društveno angažovani i aktivni učesnici tekućih procesa, ali i da rade na sopstvenoj izgradnji kapaciteta. Ovaj program je ustanovljen 2003, a do sada ga je uspješno završilo 687 građana i građanki Crne Gore. Nova generacija je planirana od septembra 2015.

Svetlana Pešić, saradnica na programima