Da li crnogorsko Tužilaštvo smije da procesuira visoke državne funkcionere?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas podnio Višem državnom tužilaštvu dopunu zahtjeva za preispitivanje rješenja osnovnog državnog tužioca Vukasa Radonjića koji je odbacio dio krivične prijave CGO-a od 23.01.2015. protiv Sanje Vlahović, ministarke nauke zbog osnovanje sumnje da je počinila krivično djelo u sticaju i to neovlašćeno iskorišćavanje autorskog djela i prevare a zbog navodne zastarjelosti krivičnog djela.

CGO je u dopuni jasno ukazao da u konkretnom slučaju postoje elementi produženog krivičnog djela ili novog krivičnog djela, a da svakako nema govora o zastarjelosti i zakonitom odbacivanju krivične prijave.

Postupajući tužilac Radonjić je kroz štampane medije saopštio nekoliko stavova koji direktno govore o neprofesionalnom i neažurnom odnosu prema krivičnoj prijavi protiv javnog funkcionera. Naime, prijava je od početka potkrijepljena osnovanim sumnjama, a postupajući tužilac je, u izjavi dnevnom listu “Pobjeda”, pojasnio je da se “Tužilaštvo nije upuštalo u ocjenu osnovanosti navoda krivične prijave”. Postavljaju se pitanja: kako je Tužilaštvo moglo utvrditi karakter predmetnog krivičnog djela i na osnovu čega se odlučivalo, kao i što je predmetni tužilac radio osam mjeseci od kad je prijava zaprimljena, zašto je podnosioce prijave i javnost dovodio u zabludu da postupa po prijavi i da li je neko izvršio određeni neprimjereni uticaj na tužioca da ovako pokuša okončati ovaj slučaj?

CGO je uložio dodatni napor da ukaže Tužilaštvu na činjenice koje su dovoljne da se u konkretnom slučaju zaključi da se ne može raditi o relativnoj zastarjelosti djela. U tom kontekstu, CGO je uputio Tužilaštvo na dio dokaza koji nedvosmisleno ukazuju na postojanje posljedice krivičnog djela, kao i činjenice produženog odnosno krivičnog djela u trajanju.

CGO cijeni da je Tužilaštvo moralo samo utvrditi i po neki dokaz da se ovaj rad koristio i nakon publikovanja i da je isti izazivao i izaziva (in)direktnu posljedicu. Konkretno, u Biltenu Univerziteta Mediteran, br.24, od maja 2011. (http://unimediteran.net/fajlovi/bilteni/24.pdf) je jedan od dokaza da je predmetni rad naveden kao referenca koja je doprinijela donošenju pozitivne Odluke Senata Univerziteta o izboru u akademsko zvanje – vanredni profesor – za dr Sanja Vlahović, br. R-756/3-11 od 01.07.2011.godine.

Dalje, sam autor dijela spornog rada Sanje Vlahović prof. Dimitrios Buhalis je na svom blogu 17.novembra 2014. (http://buhalis.blogspot.com/2014/11/plagiarism-of-my-article-by-dr-sanja.html) potvrdio da je nastupila posljedica i naglasio “Intelektualna krađa ideja i teorija je neprihvatljiva u modernom društvu…”, a da je “…očekivao od ministarke nauke da bude etična i kvalifikovana u dijelu kada su u pitanju njene akademske reference…”.

Konačno, činjenica je da ministarka Vlahović i danas na zvaničnom sajtu Univerziteta Mediteran http://ftht.unimediteran.net/fajlovi/CV_MNE/CV_SANJA_VLAHOVIC_MNE.pdf, na kojem predaje, to drži za svoj rad, i pored osnovanih sumnji da je rad plagiran, te da kontinuiranim korišćenjem predmetnog rada kao reference za izbore u naučna zvanja i u druge srvhe vrši krivično djelo u produženom trajanju ili novo krivično djelo što isključuje svaki vid zastarjelosti, a svakako onaj koji on navodi u svom rješenju.

CGO izražava žaljenje što je Tužilaštvo u dosadašnjem postupku propustilo priliku da se suštinski bavi ovom krivičnom prijavom čime je napravilo štetu i javnom interesu i samoj Vlahović jer se na ovaj način onemogućava da dođemo do prave istine. CGO naglašava da Tužilaštvo nije utvrdilo da se ne radi o plagijatu već je izabralo da “pravnom gimnastikom” pokuša zaštiti ministarku Vlahović čime je ponovo aktuelizovalo jednu od osnovnih zamjerki ne samo crnogorske, već i relevantne međunarodne javnosti, a koja se odnosi na nesposobnost Tužilaštva da procesuira visoke državne funkcionere, a time i stvara osjećaj nekažnjivosti onih koji se nalaze na najvišim državnim funkcijama.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka