Evropski kafe sa ambasadorkom SR Njemačke

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas, u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert (FES), u okviru projekta «Evropski kafe» organizovao sastanak predstavnika/ca nevladinih organizacija sa Nj.E. Gudrun Steinacker, ambasadorkom SR Njemačke u Crnoj Gori, po principu World Café metode, a na temu „Tri godine od početka pregovora Crne Gore sa EU – pogled iz EU“.

Evropski kafe je otvorila Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, koja je rekla da je «pregovaračni proces sa EU Crnu Goru uveo u intezivan zakonodavni proces, koji je rezultirao sa institutom tzv. neutemeljnog zakonskog optimizma». Ona je naglasila da je su «mnogo bitnije obaveze čije ispunjavanje mora doprinijeti suštinskom jačanju državnih institucija i njihovim mjerljivim rezultatima. Samo takve institucije, koje su otvorene za kadrovski kvalitet, i oslobođene neprimjerenog političkog uticaja, garant su istinskih reformi. Formalno ispunjavanje obaveza daje procente, ali nas suštinski ne približava demokratskim vrijednostima u neophodnoj mjeri.» Ona je zaključila da je «sve manje strpljenja u crnogorsom društvu za sistemsku i političku opstrukciju procesa, što ovih dana možemo vidjeti i kao potencijalno bezbjedonosni problem.»

Nj.E. Gudrun Steinacker je tokom svog obraćanja učesnicima ocijenila da je «postignut značajan napredak u tehničkom aspektu pregovaračkog procesa Crne Gore sa EU, sa više od polovine otvorenih pregovaračkih poglavlja», ali da u narednoj fazi «predstoje izazovi, odslikani kroz konkretne uslove koji se moraju ispuniti, kako bi se pristupilo zatvaranju datih poglavlja». Akcenat bio je na politikama Evropske unije koje se odnose na migracije, zapošljavanje i socijalna pitanja, nauku i obrazovanje, ali se govorilo i o izbjegličkoj krizi i na koji način Evropska unija nastoji riješiti ovo pitanje u narednom periodu. U razgovoru sa učesnicima ambasadorka se posebno osvrnula na NATO integracije, govoreći o neophodnosti punog ispunjenja svih postavljenih uslova, u susret pozivu Crnoj Gori za punopravno članstvo u ovoj vojnoj alijansi, koja se očekuje u decembru.

Ana Vujošević, koordinatorka na programu evropskih integracija u CGO-u, je zatvorila današnji Evropski kafe uz podsjećanje da « proces evropskih integracija Crne Gore jeste jednim dijelom otvoreniji od iskustava koja su imale neke druge zemlje u pregovorima, ali da je neophodno ovaj proces učiniti dodatno otvorenim, sa još konkretnijom ulogom civilnog društva u njemu, i da su upravo ovakvi susreti jako važni za snaženje civilnog društva da efektivnije djeluje ali i razumijevanje pozicije civilnog društva u državama članicama EU koje su veoma zainteresovane za tekuće reforme. »

Cilj Evropskog kafea je kreiranje platforme za otvorene i plodonosne neformalne diskusije koji će doprinijeti unaprijeđenju saradnje organizacija civilnog društva i institucija, inteziviranju komunikacije, mapiranju postojećih problema i izazova, definisanju prijedloga za prevazilaženje i informisanje o posebnim aspektima procesa pristupanja. Konkretno, ovo je bila prilika da se u neformalnoj diskusiji razmijene ocjene o dosadašnjem toku pregovora, ulozi i značaju NVO u tom procesu, poziciji država članica i njihovih predstavnika u Crnoj Gori, a posebno ambasade SR Njemačke u Crnoj Gori.

Evropski kafe na temu „Tri godine od početka pregovora Crne Gore sa EU – pogled iz EU“, treći je u nizu događaja tog tipa, koji će CGO organizovati u toku 2015. sa predstavnicima crnogorskih institucija, pregovaračkih struktura, diplomatskog kora i drugim domaćim i međunarodnim ekspertima iz ove oblasti. Sastanku je prisustvovalo 25 predstavnika/ca organizacija civilnog društva.

Svetlana Pešić, saradnica na programima