Osnovni državni tužilac da se bavi slučajem ministarke Vlahović u skladu sa zakonom

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Višeg državnog tužilaštva, koje je postupajući po žalbi CGO-a, naložilo Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici “da utvrdi sve činjenice relevantne za donošenje pravilne i zakonite odluke u predmetnoj krivično pravnoj stvari, a nakon toga donese meritornu odluku”. Ova odluka je danas uručena CGO-u, iako se po samom dokumentu vidi da je donešena prije gotovo 20 dana.

Na ovaj način se dokazalo da Osnovni državni tužilac, na žalost, nije postupao po zakonu kad je odbacio krivičnu prijavu CGO-a protiv Sanje Vlahović, ministarke nauke zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo neovlašćeno iskorišćavanje autorskog djela i prevare.

CGO je podnio krivičnu prijavu u januaru 2015, a postupajući osnovni tužilac u Podgorici Vukas Radonjić je krajem avgusta 2015, nakon osam mjeseci rada na ovom predmetu, donio kao što je i CGO tvrdio nezakonitu i neprofesionalnu odluku i na istu je CGO odmah podnio Višem državnom tužiocu pritužbu navodeći da se u predmetnoj stvari radi o krivičnim djelima u produženom trajanju a što u potpunosti obesmišljava rješenje Radonjića kojim je utvrdio postojanje navodne zastare. Opravdanost te pritužbe je potvrdila zamjenica Višeg državnog tužilaštva Olivera Ražnatović. Ona je u dopisu Ktr. Br.888/15 od 02. 10. 2015, između ostalog, napomenula da je “nakon izvršenog uvida u spise predmeta Kt br.262/15 utvrđeno da je predmetno rješenje zasnovano na nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju u pogledu utvrđivanja vremena nastupanja zastarjelosti krivičnog gonjenja. Upravo time je Više državno tužilaštvo poništilo osnov ranijeg Radonjićevog odbačaja krivične prijave.

CGO cijeni da je ohrabrujuće da je Više državno tužilaštvo, u crnogorskom kontekstu u kojem neprimjerene političke uticaje na pravosuđe identifikuju i relevantni međunarodni izvještaji, ipak poništilo jednu očito ispolitiziranu odluku protiv visokog državnog funkcionera. Ishod ovog slučaja pred crnogorskim pravosudnim organima će biti jedan od bitnih parametara po kojima će se mjeriti stepen profesionalnosti, samostalnosti i zakonitosti rada tih organa nezavisno od toga ko je predmet krivične prijave.

CGO će sa pažnjom pratiti dalje postupanje Tužilaptva u ovom slučaju. Takođe, CGO će intezivno i posvećeno raditi na ukazivanju na slične oblike krivičnog djela, a posebno kada se radi o zvaničnicima sve tri grane vlasti i univerzitetskim profesorima za koje postoje osnovi sumnje da su plagirali svoje radove.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka