O ljudskim pravima od teorije do prakse

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je od 22. do 25. oktobra, u hotelu Residence u Miločeru, organizovao glavni dio nastavnog programa XXI generacije Škole ljudskih prava, uz podršku ambasade Velike Britanije u Crnoj Gori, kroz projekat “Mladi grade Crnu Goru”.

XXI generaciju Škole ljudskih prava pohađa 23 učenika/ce srednjih škola iz osam crnogorskih opština: Podgorice, Bara, Cetinja, Kolašina, Pljevalja, Plava, Rožaja i Tivta.

cgoccesljpxxi

Četvorodnevni intenzivni program sastoji se od 21 sesije u formi predavanja, radionica, projekcija filmova, rada u grupama, itd. kroz koje su učesnicima/cama pružena znanja o konceptu ljudskih prava, počev od istorijata ideje, preko razvoju ljudskih prava kroz generacije, zakonodavnog i institucionalnog okvira, do posebnog osvrta na pitanja diskriminacije, marginalizovanih grupa, multikulturalizma i tolerancije u Crnoj Gori, ali i na savremene izazove sa kojima se mladi susrijeću, korupciju u obrazovanju, i nenasilnu komunikaciju. Dodatni, srednjoškolci/ke su učili i o modalitetima omladinskog rada i aktivizma, te imali prilike da osmisle akcije koje će uz mentorsku podršku projektnog tima sprovesti u svojim lokalnim zajednicama i školama.

Predavači u XXI generaciji Škole ljudskih prava su bili Sergej Sekulović, izvršni direktor Centra za građanske slobode, Danijel Kalezić, predsjednik UO Crnogorske LGBTIQ Asocijacije “Kvir Montenegro”, Dragoljub Duško Vuković, osnivač PCNEN-a, Andrija Đukanović, koordinator programa Romskog obrazovnog fonda, Marina Vujačić, izvršna direktorka Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Maja Raičević, izvršna direktorka Centra za ženska prava, Milka Tadić Mijović, direktorka nedjeljnika «Monitor», Tamara Milić, psihološkinja, Petar Đukanović, koordinator programa Ljudska prava u CGO-u, Miloš Knežević, koordinator Omladinske grupe CGO-a, Tamara Milaš, saradnica na programima u CGO-u i portparolka Koalicije za Rekom u Crnoj Gori i Mira Popović, saradnica na programima u CGO-u.

Škola ljudskih prava, pored širokog teorijskih i praktičnog znanja o konceptu ljudskih prava, afirmiše kulturu ljudskih prava, inspirišući i motivišući mlade da se zalažu za svoja prava, kao i za prava onih koji nijesu u mogućnosti da to urade sami i osnažuje ih da imaju direktniji uticaj u društvu u budućnosti.

Svetlana Pešić, saradnica na programima