Tematskom sjednicom u skupštinskom Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport zaokružen Program studentskog liderstva

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas, u okviru Programa studentskog liderstva, organizovao posjetu Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, tokom koje su studenti/kinje mogli da se upoznaju sa načinom i procedurom donošenja odluka koje se tiču visokog obrazovanja u Skupštini, ali i da se članovi Odbora kao kreatori takvih odluka sastanu sa njima i razmijene iskustva i preporuke oko onih pitanja koja su studentima/kinjama važna. Na kraju 63. tematske sjednice koja je bila posvećena upravo Programu studentskog liderstva, Branka Tanasijević, predsjednica Odbora uručila je diplome polaznicima za uspješno pohađanje ovog Programa.

Branka Tanasijević je upoznala polaznike/ce sa radom Odbora i njegovim nadležnostima i ohrabrila studente/studentkinje da i sami kad imaju interesovanja upute poziv da prate sjednice Odbora kad god smatraju da se raspravlja o temi koja je za njih bitna. “Ideje studenata su dragocjene za unaprijeđenje rada Odbora, kao i njegovog doprinosa rješavanju studentskih problema”, naglasila je Tanasijević. Ona je podsjetila da se studenti nalaze u 1/5 upravljačkih tijelia univerziteta, a samim tim svojih fakulteta, ali i savjetovala da bi trebalo više da koriste postojeći zakonodavni i institucionalni okvir kako bi afirmisali svoja prava.

psl

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, je prilikom obraćanja na sjednici Odbora istakla: “Upravo je studentsko liderstvo pokretač, neophodni preduslov studentskog aktivizma, i potrebno je da se ono u Crnoj Gori ohrabri i podrži. Naime, kvalitetno liderstvo i aktivizam su u osnovi građanskih vrijednosti, oni su dio one građanske budnosti koje oblikuje svako društvo u korist građana odnosno prema javnom interesu”. Ona je dodala da je “studentski aktivizam ona klica koja nam često nedostaje u artikulaciji građanskih inicijativa, alternativa, pa i protesta”.

Srđan Perić, član Odbora, je u svojem obraćanju, rekao da je CGO kroz ovaj program pokazao da NVO sektor može biti komplementaran radu institucija, a studente je napomenuo da upravo oni treba da budu “avangarda” ovog društva. “Uvijek tražite i uvijek zahtijevajte vašu šansu, jer će vam je u suprotnosti uzeti neko drugi”, zaključio je Perić.

Studenti/kinje su istakli da su veoma zadovoljni Programom kroz koji su mnogo naučili, ali kroz koji su i oznaženi za dalje individualne akcije. Takođe, imali su brojna pitanja za same članove Odbora.

Program studentskog liderstva uspješno je pohađalo 29 studenata/kinja sa Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Fakulteta za državne i evropske studije: Aleksandra Dujović, Amar Škrijelj, Anja Avramović, Anđela Đuković, Dejan Daković, Dimitrije Jovićević, Elma Hot, Filip Đelević, Irina Koprivica, Iva Mijović, Jelena Backović, Jelena Kontić, Jovan Dašić, Jovana Nikčević, Ljiljana Jokić, Maja Radonjić, Maša Velimirović, Milena Bojanić, Milosava Cerović, Mirha Tahirović, Nemanja Ostojić, Nikola Bošković, Nikola Maksan, Samra Radončić, Svetlana Janković, Tamara Mijušković, Vildana Ljujković, Zoran Dabetić i Željka Ćetković.

Program studentskog liderstva Centar za građansko obrazovanje (CGO) je organizovao kroz projekat „Da samo znanje donosi zvanje“ koji sprovodi u saradnji sa ELIAMEP-om, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Heinrich Böll fondacije i Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Svetlana Pešić, saradnica na programima