UCG da se bavi problemima u svojoj kući a ne kredibilitetom nalaza CGO-a

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je zatečen površnom i tendencioznom reakcijom Univerziteta Crne Gore (UCG) na juče predstavljeno istraživanje o korupciji u obrazovanju.

Istraživanje je dio projekta “Da samo znanje donosi zvanje”, koji CGO sprovodi u saradnji sa ELIAMEP-om, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a stručni i terenski dio je uradila agencija Ipsos Strategic Marketing od 9. do 18. decembra 2015, na troetapnom slučajnom reprezentativnom stratifikovanom uzorku od 1004 ispitanika iz 17 gradova u Crnoj Gori.

CGO cijeni da nije primjereno jednoj visokoškolskoj ustanovi da reaguje na medijsku interpretaciju podataka iz navedenog istraživanja jer time sebe dovodi u neprijatnost, pošto je sve ono na što UCG reaguje precizno objašnjeno u samom istraživanju. Naime, u istraživanju su jasno razdvojene percepcije od iskustvenih doživljaja, odnos onih koji imaju veći stepen obrazovanja prema korupciji u obrazovanju, kao i druga vezana pitanja koje UCG neutemeljeno problematizuje. Dodatno, vjerujemo da bi UCG trebao biti podjednako zabrinut sa rezultatima u obje ove kategorije jer one nesumnjivo predstavljaju značajne putokaze dalje reforme visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Svojim reagovanjem, UCG je pokazao i neprofesionalan odnos prema CGO-u koji je bio podržavajući za svaku aktivnost UCG koja je imala za cilj suzbijanje korupcije na UCG, isto koliko je CGO uvijek bio i biće kritički orijentisan u odnosu na brojne i još neprocesuirane nepravilnosti u radu UCG i njegovih fakultetskih jedinica.

CGO žali što su antikoruptivne aktivnosti UCG-a bile incidentne. Ipak, i na jučerašnjoj konferenciji za medije, na pitanje novinara, apostrofirane su dvije stvari koje CGO smatra bitnim učinkom novog rukovodstva: 1) raskid radnog odnosa sa profesorima za koje je utvrđeno da su imali duple radne odnose, i 2) izrada Analize stanja i strateških opredjeljenja za reorganizaciju i integraciju UCG.

Ukoliko rukovodstvo UCG želi da se problemom korupcije u sopstvenoj kući bavi posvećeno i odlučno u CGO-u će imati saveznika. Ali, taj pristup ne podrazumijeva negiranje postojanja korupcije i relativizaciju kredibiliteta nalaza koji se ne uklapaju u ružičastu sliku stanja u oblasti visokog obrazovanja koju vlasti pokušavaju vještački stvoriti. Vrijedi podsjetiti da se rukovodstvo UCG već jednom “okliznulo” kad je dovodilo u pitanje nalaze istraživanja CGO-a, kao i da je najveći dio problema na UCG koje je u javnosti CGO otvarao ukazujući na potrebu zaštite javnog interesa, i zbog toga trpio primitivne napade i snažne pritiske, sada priznat od samog rukovodstva UCG u sopstvenoj Analizi.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka