Da li će Specijalno tužilaštvo razjasniti misterije oko dodjele počasnih državljanstava?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Specijalnog državnog tužilaštva da ipak provjeri način dodjele 82 počasna državljanstva za koje je CGO ukazao da su sporna u smislu procedure koju propisuje Zakon o crnogorskom državljanstvu, iako je o ovoj odluci CGO obaviješten putem sredstava javnog informisanja a ne direktno kao podnosilac prijave.

CGO se ovim pitanjem bavi već skoro godinu dana i u okviru tih aktivnosti je objavljen spisak svih počasnih državljanstava koja su dodijeljena u Crnoj Gori, kao i dopuna istog sa podacima iz 2016. Inicijalno je Tužilaštvo odbilo da se adekvatno odredi oko ovog pitanja i praktično bez ikakvih istražnih radnji prihvatilo obrazloženje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), na što je CGO kroz zakonom utvrđene procedure ukazao višim instancama u Tužilaštvu.

Najnoviji razvoj događaja budi nadu da će se utvrditi činjenično stanje, ali i ko je i na koji način u MUP-u primjenjivao zakon, i shodno tome procesuirati odgovorne koji su doveli do zloupotrebe odredaba Zakona o crnogorskom državljanstvu. Time bi se povratio i potreban legitimitet institutu tzv. počasnog državljanstva i prevenirale dalje manipulacije u ovom domenu.

Podsjećanja radi, CGO je u prethodnoj godini podnio krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužiocu, kao i Zahtjev za ukidanje rješenja za 82 počasna državljanstva MUP-u, iz razloga ništavosti istih. Međutim, to je naišlo na nerazumijevanje obje strane koje su odbile da preduzmu mjere i radnje kako bi se ovo pitanje dovelo u okvir zakonitosti. Naime, MUP je kao nadležni organ, prilikom donošenja rješenja za prijem u počasno državljanstvo, kreativno tumačio zakon i dozvolio da pored tri lica koja su Zakonom o crnogorskom državljanstvu definisana (Predsjednik države, Predsjednik Vlade i Predsjednik Skupštine) kao jedina lica koja mogu da predlože pojedinca za prijem u počasno državljanstvo uz mišljenje nadležnog organa dozvolili da prijedloge dostavljaju i oni koji zakonom nijesu prepoznati u tom kapacitetu. Uz to, sva sporna rješenja su data bez adekvatnog objašnjenja prijema u državljanstvo što je jedna od zakonskih obaveza.

CGO će nastaviti da prati dalje rad Tužilaštva u vezi sa ovim pitanjem, ali će inicirati i komunikaciju sa novim ministrom unutrašnjih poslova Goranom Danilovićem kako bi mu direktno skrenuli pažnju na značaj ovog pitanja, kao i odgovornost MUP-a da se ispravi nepravda prema svim građanima koji su, iako imaju osnova za prijem u ovaj vid državljanstava, bili odbijeni dok su drugi bez očiglednog ili bar objašnjenog razloga prijema uživali sve povlastice počasnog državljanstva.

Mira Popović, saradnica na programima