Saradnja u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Ministarstvo unutrašnjih poslova su danas, u skladu sa članom 80 Zakona o državnoj upravi i uvažavajući uspostavljene mehanizme prakse saradnje organa državne uprave i organizacija civilnog društva, potpisali Memorandum o saradnji. Memorandum su potpisali Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a i Goran Danilović, ministar unutrašnjih poslova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i CGO će sarađivati kroz realizaciju projekta “Misli lokalno-Djeluj lokalno! – borba protiv korupcije na lokalnom nivou”, u okviru svojih zakonskih nadležnosti i misija, a Memorandumom je utvrđivan modalitet te saradnje, koordinacije i razmjene informacija tokom realizacije ovog projekta, i drugih vezanih aktivnosti.

cgo-cce-mup-memorandum

Opšti cilj projekta “Misli lokalno-Djeluj lokalno! – borba protiv korupcije na lokalnom nivou” je da doprinese učešću civilnog društva u sprovođenju antikoruptivnih politika kroz monitoring, izvještavanje i nadgledanje aktivnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori. Specifični cilj projekta je jačanje kapaciteta manjih organizacija civilnog društva u Crnoj Gori u monitoring antikoruptivnih strategija i aktivnosti na lokalnom nivou kroz razmjenu informacija, iskustva i finansijsku podršku.

Projekat “Misli lokalno-Djeluj lokalno! – borba protiv korupcije na lokalnom nivou” CGO sprovodi sa partnerima – NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Inkubator iz Kotora, CIN iz Podgorice, uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.

Svetlana Pešić, saradnica na programima