Sve opštine da obezbijede besplatne udžbenike za osnovce

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluke većine crnogorskih opština da obezbijede besplatne udžbenike za prvake i istovremeno apeluje na one koji to još nijesu učinili da donesu ovu odluku, kao i da je prošire na druge razrede.

CGO cijeni važnim da lokalna zajednica, pored nacionalnog nivoa, bude posebno podržavajuća za unaprijeđenje uslova obrazovanja svih kategorija stanovništva, a posebno onih koji tek počinju svoj obrazovni proces.

Obezbijeđenje besplatnih udžbenika za sve osnovce (za svih devet razreda), kako je to od ove godine odlučila da učini opština Berane, bi trebalo da postane praksa svih opština a ne izuzetak. Odluka opštine Berane treba da bude podsticaj i za ostale opštine, a CGO izražava nadu i da ona neće važiti samo za ovu školsku godinu, odnosno da ne predstavlja dio uobičajenih za crnogorske uslove načina za sticanje političkih poena u izbornoj godini.

CGO će nastaviti da zagovara ranije podnešenu inicijativu prema Ministarstvu prosvjete da osnovno obrazovanje u Crnoj Gori bude doista besplatno kako to predviđa i Ustav, kao najviši pravni akt kojim se konstituiše država a u čijem je temelju obrazovanje.

Mira Popović, saradnica na programima