Netransparentnost nije put u kvalitetne reforme UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća da je transparentnost u radu svih organa preduslov za razvoj demokratskog društva, i pristup informacijama od javnog značaja mora biti podjednako dostupan svima. U primjeni standarda transparentnosti bi trebao da prednjači Univerzitet Crne Gore (UCG), kao najstarija visokoškolska ustanova u Crnoj Gori, čiji će sadašnji studenti u bliskoj budućnosti raditi i u javnim institucijama. CGO sa žaljenjem konstatuje pad transparentnosti u radu UCG u proteklih godinu dana, a posebno tokom 2016.

Naime, rukovodstvo UCG se sve češće opredjeljuje da usporava, ograničava ili u nekim slučajevima potpuno onemogućava pristup informacijama, što onemogućava adekvatno praćenje stanja i ukazivanje na probleme na UCG-u. Posljedično, ovakav odnos UCG budi sumnje i u kvalitet tekućih reformskih procesa na UCG.

Iskustvo CGO-a pokazuje da je procenat neodgovorenih zahtjeva, traženih po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, u 2016. porastao za 3.4% sa snažnim trendom ignorisanja tih zahtjeva, odnosno sa 82.35% odgovorenih zahtjeva u 2015. pao je na 78.95% u 2016. Dodatno, tokom 2016. na trećinu tih odgovorenih zahtjeva UCG je odgovorio tek nakon žalbe CGO-a Agenciji za slobodan pristup informacijama. Vrijedi napomenuti da je CGO dopisima UCG kontinuirano ukazivao i na nedostatnosti novog sajta, koji nosi novi kreativni izraz i vizuelni identitet, ali skriva mnogo informacija koje su nekada bile lako dostupne na sajtu UCG, čime se obesmišljava svrha samog sajta.

Ovim se pokazuje tendencija povratka UCG starim praksama netransparentnosti, jer je po podacima CGO-a tokom 2014. procenat neodgovorenih zahtjeva bio 50%, da bi to bilo značajno unaprijeđeno u 2015, a u 2016. opet imamo pad.

netransparentnost

U prilog ovom ide i činjenica da je tokom 2016, ako se analizira po ukupnom broju postavljenih pitanja, UCG odgovor dao za svega 48,98 % informacija, dok je 51.02% neodgovorenih ili direktno odbijenih. Treba naglasiti da je i u informacijama koje su poslate ne određena pitanja dosta onih koje su polovične ili koje ne pružaju suštinski odgovor već objašnjenje koje treba da zamaskira uvid u postojeće stanje.

netransparentnost1

Da UCG bilježi zabrinjavajući trend u padu transparentnosti dokazuje i pad UCG za 647 mjesta na Webometrics listi univerziteta. Tako je UCG 2016. na 2997 mjestu, dok je 2015. bio na 2350 mjestu, čime je poništen i taj kratkotrajni rast u 2015.godini. Koliko je UCG kao državni univerzitet u tom pogledu daleko ne samo od univerziteta razvijenih zapadnih država, već i od regiona, pokazuje činjenica da je na istoj listi Univerzitet u Ljubljani na 286 mjestu (2711 mjesta ispred UCG), Univerzitet u Zagrebu na 479 mjestu (2518 mjesta ispred UCG) a Univerzitet u Beogradu na 536 mjestu (2461 mjesta ispred UCG).

CGO ponovo poziva rukovodstvo UCG da pokažu veći osjećaj odgovornosti kad je u pitanju transparentnost rada UCG, da proaktivno postavlju informacija od značaja na sajtu UCG, kao i dosljedno poštuju Zakon o slobodnom pristupu informacijama. Vjerujemo da nikom u Crnoj Gori nije u interesu da se UCG ovako loše kotira na relevantnim međunarodnim listama, i da je takva situacija mogla biti izbjegnuta i da je UCG bio otvoreniji prema inicijativama iz Crne Gore u ovom pravcu.

Mira Popović, saradnica na programima