Saradnjom civilnog i javnog sektora do veće zapošljivosti visokoškolaca

Predstavnici Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Uprave za kadrove potpisali su Memorandum o saradnji za realizaciju aktivnosti u okviru projekta „Znanje i vještine za posao“. Cilj projekta je doprinos unaprijeđenju zapošljivosti i položaja nezapošljenih visokoškolaca na tržištu rada u Crnoj Gori.

„Saradnja između civilnog i sektora javne uprave veoma je važna u rješavanju izazova u društvu, kakav je nezapošljenost diplomiranih visokoškolaca. Kroz međusektorsku saradnju i kreiranje novih i djelotvornih rješenja u ovoj oblasti može se unaprijediti ukupan ekonomski razvoj društva, kao i efikasnost javne administracije“, saopšteno je nakon potpisivanja Memoranduma.

cgo-cce-memorandum-uzk-1

Memorandum su potpisale izvršna direktorka CGO-a, Daliborka Uljarević i direktorica Uprave za kadrove Svetlana Vuković.

Saradnja na projektu obuhvatiće, pored konsultativne uloge Uprave za kadrove i pomoć ove institucije u obezbjeđivanju radne prakse u institucijama javne administracije za 20 izabranih kandidata, što čini trećinu svih učesnika projekta.

Ukupno 60 nezaposlenih diplomiranih visokoškolaca iz cijele Crne Gore imaće priliku da kroz projekat „Znanje i vještine za posao“ prvo prođu program neformalne obuke i steknu neophodne vještine, a potom iste primijene kroz tromjesečnu plaćenu praksu u javnom sektoru, NVO sektoru, privatnim preduzećima i medijima.

Za ovaj program mogu se prijaviti mladi ljudi iz cijele Crne Gore, koji su diplomirali, a nijesu u radnom odnosu. Rok za slanje prijave je 15. mart 2017. godine, a svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem aplikacione forme koja se nalazi sajtu CGO: https://cgo-cce.org/.

Projekat „Znanje i vještine za posao“ sprovodi CGO u saradnji sa agencijom Represent Communications i Upravom za kadrove, a finansira ga Evropska unija u Crnoj Gori, posredstvom Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija. Projekat je podžan u sklopu donatorskog programa “Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada”, a kao dio šireg projekta Aktivne mjere rada za zapošljivost (Operativni program Razvoj ljudskih resursa 2012-2013) čiji je glavni korisnik Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Svetlana Pešić, saradnica na programima