Održan prvi Evropski kafe za mlade

Roman Hloben, ambasador Republike Slovačke u Crnoj Gori, bio je večeras gost prvog Evropskog kafea za mlade, koji je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa Evropskim alternativama (European Alternatives), i govorio o “EU – 60 godina nakon Rimskog ugovora”.

Evropski kafe za mlade je otvorila Ana Nenezić, koordinatorka programa Evropeizacija i demokratizacija u CGO-u, koja je istakla da je “evropsko jedinstvo započelo kao san nekolicine, a preraslo je u nadu mnogih. U trenucima dok EU prolazi kroz brojne krize i unutrašnji proces reformi, treba ukazati na postignute rezultate i vrijednosti oko kojih su se udružile države članice.“ Ona je podsjetila da je Brexit, uz druge izazove, uzdrmao temelje Unije, ali i “doprinio da se jače i odlučnije zagazi u neophodne promjene koje će učiniti EU snažnijom. Korak u tom pravcu je i potpisivanje Rimske deklaracije od strane lidera 27 država članica, Evropskog savjeta, Evropskog parlamenta i Evropske komisije, upravo na 60. godišnjicu potpisivanja Rimskog ugovora“. Nenezić je ocijenila da će dalja pozicija Crna Gora koja je duboko zašla u proces pregovora i postigla određene rezultate “zavisiti u velikoj mjeri od dinamike rješavanja internih pitanja u Uniji. Međutim, to ne smije biti alibi za «zamor» od reformi u Crnoj Gori. Jer, naši rezultati će zavisiti isključivo od kvaliteta rada donosilaca odluka, njihove posvećenosti i odgovornosti, i zato nema opravdanja za sve uočljivije usporavanje suštinskih reformi u crnogorskom društvu“.

cgo-cce-eu-kafe-mladi (1)

Miloš Knežević
, koordinator omladinske grupe u CGO-u je pozdravio učesnike/ce u ime organizatora i naglasio značaj uključenja mladih u “razgovore o Evropskoj uniji, promjenama koje nam pristupanja donose, ali i promjenama koje slijede u samoj EU“. On je izrazio zadovoljstvo što se prvi Evropski kafe za mlade otvara jednom temom koja izaziva velike polemike u samoj EU a o kojoj se nedovoljno govori u Crnoj Gori i posebno se zahvalio Nj.E. Hlobenu da dio te “evropske diskusije” približi i mladima u Crnoj Gori.

Nakon uvodnog izlaganja, Roman Hloben, ambasador Republike Slovačke u Crnoj Gori je razgovarao sa učesnicima/cama na tri teme: Evropska unija u izazovnim vremenima, Da li će EU prevazići trenutnu krizu i Gdje je Crna Gora na EU agendi?

Ambasador je podsjetio da je Brexit sve pogodio, naročito jer je došao uoči predsjedavanja Republike Slovačke: „EU stoji pred velikim zadatkom da promijeni stvari na bolje. Svi su bili u panici i u šoku, ali su ubrzo shvatili da je ovo velika šansa da se iz Brexita napravi prilika za bolju EU . I u tom kontekstu je bio lansiran Bratislavski proces, sa ciljem da EU samoj sebi pogleda u ogledalo“. On je podsjetio a značaj Bijele knjiga koja sadrži nekoliko opcija na koji način želimo da gradimo i mijenjamo EU“. Hloben je podsjetio da Slovačka ne bi preživjela da nije unutar EU i NATO-a i da za to postoji puno konkretnih dokaza. Samo članstvom u EU i NATO-u je mogla postati najveći proizvođač automobila na svijetu od jedne siromašne zemlje.

„Političke elite unutar EU su shvatile dužnost da osjete i da slušaju potrebe građana. Iako se elite sada ne slažu po svim pitanjima kako treba EU da izgleda, slažu se u najvažnijem pitanju a to jeste očuvanje najuspješnijeg evropskog projekta nakon II Svjetskog rata“,
naglasio je on.

Ambasador Hloben je, dalje, ocijenio da Crna Gora možda neće ući još uvijek u EU, ali da će biti članica NATO-a najkasnije do 1. juna 2017, čak možda i ranije, i to je prema njemu drugo i najveće postignuće nakon obnove nezavisnosti. On je rekao da su EU i NATO spojene posude koje garantuju Crnoj Gori stabilnost, bezbjednost, ekonomski razvoj i prosperitet.

„EU ima kapacitet da prevaziđe Brexit a vjerujem da će doći i do toga da Britanija zažali što je napustila EU. Uprkos svim problemima koje niko ne spori, niko ne sumnja u to da je Evropska priča čudo i da bolji koncept ne postoji“, zaključio je Hloben.

Ovo je prva saradnja CGO sa Evropskim alternativama, transnacionalnom organizacijom koja promoviše demokratiju, jednakost i kulturu, a zalažući se za alternativnu Evropu u kojoj kreativne kulture imaju moć da preispituju i prevazilaze granice koje države postavljaju, u kojoj se akcentuje kritičko promišljanje i informisana kritička javnost uključena u društvene promjene.

U tom okviru su Evropske alternative podržale Evropski kafe za mlade, kako bi upravo mladima otvorili neformalan i inovativan prostor za diskusije sa donosiocima odluka, stručnjacima i predstavnicima diplomatskog kora radi boljeg informisanja i razumijevanja složenog procesa pristupanja Crne Gore EU, ali i danas dominantnog diskursa o “krizama” i “prijetnjama” unutar same EU.

Sastanku je prisustvovalo 25 mladih aktivista i aktivistkinja.

Svetlana Pešić, saradnica na programima