Imenovanje Vlahović za ambasadorku ugrožava ugled države Crne Gore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) konstatuje da je odluka Vlade Crne Gore da postavi Sanju Vlahović za ambasadorku Crne Gore u Italiji pokazatelj odnosa vlasti prema vrijednostima koje promoviše a koje nijesu zasnovane na znanju niti na akademskoj časti.

Istovremeno, ovo je pokazatelj kako je interes jedne partije nadvladao državni interes. A u državnom je interesu da Crnu Goru predstavljaju u diplomatiji lica koja pored formalno-pravnih uslova imaju i niz drugih neupitnih kvaliteta, a ne ona koja su nedostojna te funkcije.

CGO podsjeća da su inicijalni nalazi i komisije na Univerzitetu Mediteran, o kojima je javno pričao prof. Milenko Popović, ukazali da je Vlahović plagirala gotovo ¾ svog rada odnosno 63%. O tome je javno pričao i prof. Buhalis čiji je rad plagirala Vlahović plagirala. Rukovodstvo Univerziteta Mediteran je nanijelo veliku štetu toj visokobrazovnoj ustanovi sa slučajem Vlahović, a Tužilaštvo nije adekvatno izvelo ovaj slučaj.

Čudi i stav ministra vanjskih poslova Srđana Darmanovića koji je obrazlažući ovu odluku u emisiji «Načisto» na TV Vijesti kao protivargumentaciju da je za ambasadora postavljena osoba optužena za plagijat naveo da «univerzitet i sudovi nisu potvrdili da je rad Sanje Vlahović plagijat». Darmanović i sam dolazi iz akademske sfere i za očekivati je bilo da prilikom odabira ambasadora vodi računa da ta lica, ako dolaze iz akademske sfere, imaju akademskog integriteta.

CGO sa žaljenjem ocjenjuje da se na ovaj način nagrađuju oni koji su grubo prekršili pravila akademske čestitosti. To je suprotno i ranije izraženom stavu te iste Vlade u dijelu izmjena i dopuna Krivičnog zakona, u koji se po prvi put uvodi plagijat kao krivično djelo.

Mira Popović, saradnica na programima