Vlada da dokaže da li štiti osuđene ljekare ili zdravlje građana

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra skandaloznom prvostepenu presudu za «slučaj bjelopoljskih beba» iz 2014. godine, u kojem je ljekarskim nemarom njih pet inficirano a jedna od inficiranih beba je, na žalost, i umrla. Osuđenim ljekarima su, ovom presudom, izrečene kazne manje od zakonskog minumuma s mogućnošću da se nakon izdržavanja ,,kazne” nesmetano vrate na posao. To je strašna poruka kako sa stanovišta pravne sigurnosti i jednakosti svih pred zakonom, dalje viktimizacije porodica koje su preživjele strašnu traumu, tako i neophodnog vraćanja ugleda ljekarskoj profesiji koja mora da se oslobodi onih koji tu profesiju unižavaju iznutra, ali i ugrožavaju živote građana.

Ovakva presuda je neadekvatna težini utvrđenog krivičnog djela i nije u funkciji prevencije sličnih slučajeva u budućnosti. Naprotiv, ovako blaga kaznena politika za najteža krivična djela protiv zdravlja ljudi samo će doprinijeti daljem urušavanju kvaliteta zdravstvenog sistema i povjerenja građana koje je već na niskom nivou. Na drugoj strani, ni u ovom slučaju niko iz sistema koji je dužan da vodi računa o tome ko, što i kako radi, kao i u kakvim uslovima zdravstvena ustanova funkcioniše i pruža usluge građanima, nije odgovarao za utvrđenu izuzetno lošu situaciju u bjelopljskoj bolnici koja je mogla da dovede do teških posljedica po zdravlje pacijenata. Stoga, CGO apeluje na Tužilaštvo da se žali na ovakvu presudu u daljem postupku i traži izricanje daleko strožije koja će biti srazmjernija učinjenom teškom krivičnom djelu.

Godinama je crnogorski zdravstveni sistem na samom dnu svih relevantnih domaćih i međunarodnih ljestvica kojima se rangira kvalitet zdravstvene zaštite. Gotovo da ne postoji segment funkcionisanja sistema u kojem nema problema – od loših uslova u kojima rade ljekari, tehničke neopremljenosti zdravstvenih ustanova, uniženog statusa ljekara u smislu zarada i položaja u društvu, odliva kadra iz ljekarske struke, problema korupcije koji se decenijama ne rješava, do sistema kadriranja koji prednost daje partijskoj knjižici u odnosu na kvalitet i stručnost. Tim je prije za osudu izjava ministra Hrapovića koji je spreman da stane u zaštitu osuđenih ljekara za nemar sa tragičnim posljedicama, nanoseći time bol i uvredu porodicama čije su bebe bile žrtve takvog ljekarskog odnosa, a u jednom slučaju i sa smrtnim ishodom.

Smisaona reforma zdravstvenog sistema počiva prvenstveno na izgradnji okvira koji podstiče odgovornost i profesionalan rad ljekara i medicinskog osoblja kao osnove na kojoj se izgrađuju i unapređuju svi ostali aspekti efikasnosti i funkcionalnosti sistema. U «slučaju bjelopoljskih beba» odgovornost kao noseći princip sistema je prekršen na svim nivoima i time su obesmišljeni svi dalji napori da se u prvi plan stave sigurnost i prava pacijenata. Stoga, CGO poziva ministra Hrapovića da pokaže posebnu senzibilnost i odgovornost kroz napore da se ovakvi ljekari više nikad ne nađu u poziciji da odlučuju o bilo čijem životu ili da podnese ostavku ako su mu bilo kakvi partijski (sopstveni ili koalicioni) interesi ispred zdravlja pacijenata.

Nažalost, ovaj slučaj nije jedini koji je doveo do fatalnih posljedica ljekarske greške koja nije adekvatno sankcionisana, što samo perpetuira ciklus nedogovornosti u sistemu gdje bi ona trebalo da bude ključni elemenat funkcionisanja. Treba podsjetiti i na divljenja vrijednu istrajnost koju su pokazali bjelopoljski očevi da bi uopšte ovaj slučaj stigao do suda, što je i u toj fazi ukazivao da je nečiji partijski interes jači od svega što su te porodice prošle.

Pored svih nedostataka zdravstenog sistema, koje ne uspijevaju da pokriju brojne kozmetičke i često besmislene reforme, u zdravstvenim ustanovama radi veliki broj kvalitetnih i posvećenih ljudi. Zahvaljujući nevoljnosti nadležnih institucija da obezbijede djelotvoran sistem odgovornosti, nagrađivanja i promocije profesionalizma i postignuća, mnogi koji to zaslužuju nikada ne dođu u prvi plan ili poziciju da upravljaju ustanovama sistema kako bi doprinijeli da kroz kvalitetan zdravstveni sistem postanemo zdravije društvo, ne samo u fizičkom već i u etičkom smislu. Odnos prema ovom slučaju i osuđenim ljekarima će biti i mjerilo toga koga ova Vlada stavlja u fokus – partijske interese i partijske borce u bijelim mantilima ili građane, njihovu djecu i zdravlje.

Petar Đukanović, koordinator programa