Reagovanje Koalicije NVO “Saradnjom do cilja” na saopštenje MJU u vezi sa Strategijom unaprijeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020

Zbog materijalnih propusta u reagovanju Ministarstva javne uprave (MJU)  na saopštenje  Koalicije NVO Saradnjom do cilja, u vezi sa donešenom Strategijom unaprijeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020, osjećamo obavezu da informišemo javnost o  sljedećim činjenicama te postavimo direktna pitanja ovom resoru.

U reagovanju MJU se navodi da su u izradi Strategije učestvovali predstavnici NVO. Podsjećamo javnost da su predstavnici NVO, koji su prvobitno bili izabrani da učestvuju u radu u ovog tijela napustili ovu radnu grupu a da se nakon toga nije raspisivao poziv za NVO. Dakle, izrada dokumenta je samo započela uz učeśće NVO, ali je postupak završen bez njihovog učeśća. Dokument je u vrijeme napuštanja predstavnika NVO bio samo u inicijalnoj fazi, a sva ključna rješenja donešna su nakon toga. Ukoliko je neka NVO učestvovala u ovom procesu do kraja, pozivamo MJU da javno saopšti o kojoj organizaciji je riječ.

Kada je u pitanju učeśće u javnoj raspravi, koje se takođe navodi u reagovanju MJU kao prostor za naš uticaj na dokument, podsjećamo da je Koalicija pravovremeno, a u istinskoj želji da se ovaj dokument zaista unaprijedi poslala komentare tokom javne rasprave, sa vjerujemo valjanim obrazloženjem, kao i predlozima formulisanja konkretnih mjera. Koalicija se ne bavi spiskom želja nevladinog sektora, već upravo analizom potreba sektora koji su sadržani u domaćim i evropskim dokumentima, u kojima smo našli utemeljenje za sve naše predloge. Samo jedan predlog je suštinski prihvaćen. Koalicija nije konstatovala da svi naši predlozi moraju biti sjajni te integrisani u dokument, već smo u našem saopštenju ukazali na nedostatak ključnih mjera za dalji razvoj sektora koji nijesu našli mjesto u Strategiji,  a koji su sadržani i u evropskim dokumentima na koja  se MJU toliko poziva.

Pitamo MJU, ako je NVO sektor partner državi, kako se na nekoliko mjesta ističe u reagovanju, kako je moguće da se NVO ne prepoznaje kako partner u realizaciji baš nijedne aktivnosti u Strategiji? Ukoliko nas Vlada zaista doživljava kao partnere, zašto se prema nevladinom sektoru ne odnosi kao i prema ostalim partnerima važnim za razvoj crnogorskog drustva?  Ukoliko Vlada daje podršku razvoju preduzetništva, malih i srednjih peduzeća kroz biznis inkubatore, različite vidove obuka, savjetodavne službe i drugo, zar nije logično da se i “partnerima” iz nevladinog sektora obezbijedi neka podrška u razvoju kapaciteta. Ako Vlada zaista želi razvijen nevladin sektora, to se vrlo jednostavno može pretočiti u nekoliko mjera.

A kada je riječ o  konstataciji koja dolazi sa adrese Ministarstva, a upućena je Koaliciji NVO Saradnjom do cilja, o našem «nerazumijevanju uloge države kada je u pitanju razvoj NVO sektora»,  podsjećamo ih da ovu Koaliciju čine nevladine organizacije koje preko 20 godina djeluju u Crnoj Gori, koje su otpočele razvoj nevladinog sektora u državi, te da je Koalicija inicirala izradu prve Strategije koja se odnosi na NVO u Crnoj Gori, tada edukujući i Vladu i službenike o njihovoj ulozi u ovom procesu.  Nakon toga, inicirali smo, ili u cjelosti nudili Vladi rješenja za izradu svih politika koje se odnose na nevladin sektor. Nerijetko nam je i sa ovih adresa upućivana zahvalnost zbog našeg rada i pomoći Vladi upravo da razumije svoju ulogu u ovom procesu. Stoga, mi ćemo se suzdržati od ovakvih ocjena, jer vjerujemo da građani najbolje mogu procijeniti ko se u što razumije.

Koalicija NVO Saradnjom do cilja trenutno okuplja 99 nevladinih organizacija iz čitave Crne Gore i predstavlja najveću organizovanu koaliciju NVO u Crnoj Gori.

Ana Novaković, predsjednica Upravnog odbora

  • Centar za građansko obrazovanje (CGO) je član Koalicije NVO Saradnjom do cilja, i u tom kapacitetu ima i predstavnika u UO.