Sužen prostor za izbjegavanje odgovornosti u procesu pregovora sa EU

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Vlade Crne Gore kojom je izmijenjen pregovarački okvir i uspostavljena Kancelarija za evropske integracije pri kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore, a koju vodi Glavni pregovarač u statusu ambasadora. Ovaj model, koji je CGO i ranije predlagao ukazujući na sistemsku neuklopljenost Ministarstva evropskih poslova, može biti efikasniji, podsticajniji i suštinski podržavajući za pregovaračku strukturu sa najvišeg političkog nivoa. Imajući u  vidu da se u mnogim oblastima kao ključni uzrok izostanka rezultata identifikuje politička volja ovim se značajno smanjuje prostor za dalje manevrisanje i izbjegavanje odgovornosti.

U šest godina pregovora sa EU, Crna Gora je pokazala nizak stepen strateškog promišljanja, lutanja u uspostavljanju najadekvatnijeg pregovaračkog modela kojim bi se obezbijedio inkluzivan i transparentan okvir, ali i potrebna sadržajna a ne formalna saradnja i međuresorna koordinacija svih nadležnih organa i drugih zainteresovanih strana. To su preduslovi, uz izraženu i dokazanu političku volju, za ispunjavanje postavljenih mjerila od strane Evropske komisije.

CGO je upozoravao, a praksa i potvrdila, da uvođenje Ministarstva evropskih poslova nije bila opravdana odluka, već da se radilo isključivo o zadovoljenju određenih partikularnih i političkih apetita i to na račun građana i građanki Crne Gore, koji i sada plaćaju najglomazniji državni aparat u Evropi. Nije postojala nikakva realna potreba da se u toj fazi procesa integracija MEP formira, niti je to bila praksa drugih zemalja koje su ranije uspješno zaključile ovaj proces.

Vjerujemo da je i na ovom primjeru potvrđena potreba donošenja Zakona o Vladi kojim bi se konačno zakonski regulisao rad najvišeg izvršnog organa u državi, odnosno normativno bi se zaokružio pravno-politički sistem, a što podrazumijeva precizno uređenje sastava i nadležnosti Vlade. Takvim zakonom ograničile bi se mogućnosti za partijske i koalicione trgovine resorima, jer Vlada ne smije biti mjesto za “udomljavanje”.

Ana Nenezić, koordinatorka programa Evropeizacija i demokratizacija