Stavljanje AEM-a pod kontrolu Vlade je loše rješenje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost zbog odluke Vlade Crne Gore da Agenciju za elektronske medije (AEM), kao nezavisnog regulatora za elektronske medije koji vrši javna ovlašćenja u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima i djeluje u interesu javnosti, stavi pod svoju direktnu kontrolu, kako je to definisano novim predlogom Zakona o državnoj upravi. 

Na sjednici Vlade Crne Gore od 20.09.2018. utvrđen je predlog Zakona o državnoj upravi kojim se u članu 43. po prvi put uvode Državne agencije i propisuje da su za svoj rad direktno odgovorne Vladi Crne Gore, a član 44. to osnažuje utvrđujujući da Vlada bira i razriješava članove savjeta državnih agencija. Podržavamo sistemski pristup uređenja državne uprave, a što svakako otvara prostor za veći stepen koordinacije nad postojećim agencijama. Međutim,  AEM zbog svog značaja, uloge i pozicije u sistemu ne može biti na ovaj način tretiran i stavljan u istu ravan sa drugim agencijama. Dodatno, ovo rješenje je suprotno principima funkcionisanja regulatora u medijima a i EU Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD) čije se usvajanje uskoro očekuje, a koju je Crna Gora obavezna preuzeti i primijeniti, kao dio svojih redovnih obaveza u okviru pregovaračkog procesa.

Izmjene i dopune ove Direktive upravo idu suprotno intencijama Vlade Crne Gore da stavi regulatora pod svoju direktnu kontrolu, odnosno idu u pravcu jačanja nezavisnosti regulatora. Precizno se propisuje da regulator mora biti pravno odvojen od Vlade i funkcionalno nezavisan, odnosno svoja ovlašćenja treba izvršavati nepristrasno i transparentno i u interesu javnosti.

AEM-a kao samostalan i nezavisan regulator bi trebalo da, između ostalog, obezbijedi unaprijeđivanje kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija, doprinosi očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja, djeluje u cilju zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštite korisnika usluga elektronskih medija na način primjeren demokratskom društvu. Uz sve ono što su zamjerke na učinke AEM-a do sada, na koje je i CGO ukazivao, a koje se odnose na odluke ili izostanke odluka koje su išle u korist vlastima, umjesto da se jača nezavisnost ovog tijela kako bi se prevazilazili identifikovani problemi pribjegava se sasvim suprotnim akcijama. Taj pravac otkriva namjeru Vlade da preuzme kreiranje politike u ovoj oblasti, podvede elektronske medije pod svoju kontrolu, što itekako može ugroziti osnovne demokratske principe u oblasti slobode izražavanja i medija.

Zbunjujuće je i što su predstavnici Ministarstva kulture najavljivali izmjene Zakona o elektronskim medijima odmah po usvajanju izmjena upravo pomenute EU Direktive iz ove oblasti, kako bi važeća rješenja uskladili sa novinama koje ova Direktiva donosi. Ovo otvara i  pitanje međuresorske saradnje u okviru Vlade Crne Gore i usklađenosti politika na državnom nivou.

Pozivamo poslanike Skupštine Crne Gore da amandmanski djeluju i da predloženo rješenje unutar skupštinske procedure promijene izmještajući AEM iz okvira državnih agencija na koje se odnosi Zakon o državnoj upravi. Predloženo rješenje Vlade ne može doprinijeti ni potrebnom unaprijeđenju situacije u medijima niti ubrzanju našeg puta ka EU.

Ana Nenezić, koordinatorka programa