Smjestimo korupciju u muzej! – KONKURS II

Centar za građansko obrazovanje (CGO)
u okviru projekta SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ! raspisuje

KONKURS
za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Vaše prijedloge projekata, koji treba da doprinesu učešću civilnog društva u sprovođenju antikoruptivnih politika kroz monitoring, izvještavanje i nadgledanje dokumenata, ali i druge aktivnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori, možete dostaviti do 15. novembra 2018. do 16h00.

Na konkurs se mogu prijaviti crnogorske OCD koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

  • da ima status pravnog lica;
  • da je neprofitnog tipa;
  • da je direktno odgovorna za pripremu i upravljanje projektom;
  • da je registrovana u Crnoj Gori najmanje 12 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekta;
  • da ima godišnji budžet veći od 10,000€, ukoliko projektom konkuriše samo jedna OCD. Ukoliko projektom konkurišu vodeći aplikant i partner, njihovi godišnji prihodi za 2017. godinu treba da budu kumulativno veći od 10 000€.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Prijavni formularPrijedlog budžeta Matricu logičkog okviraPrije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljan Vodič.

smjestimo-korupciju-u-muzej

Za OCD čiji projekti budu podržani, pripremljen je program jačanja kapaciteta u oblasti upravljanja projektima i projektnog izvještavanja, priprema i sprovođenje javnih kampanja i jačanje vidljivosti projektnih aktivnosti. Dodatno, kapaciteti odabranih organizacija će biti ojačani u oblasti nadgledanja i monitoringa sprovođenja lokalnih antikorupcijskih politika i strategija, a kako bi se doprinijelo uspješnijoj realizaciji njihovih projekata. U cilju dodatne podrške i osiguranja kvaliteta i učinkovitosti sprovođenja projekata biće organizovane monitoring posjete i obezbijeđeno kontinuirano mentorstvo, kao i određena tehnička oprema.

Kompletne prijave (popunjeni prijavni formular, budżet i matricu logičkog okvira), zajedno sa pratećom neophodnom tehničkom dokumentacijom, se šalju na adresu: info@cgo-cce.org, sa naznakom – Prijava za konkurs „Smjestimo korupciju u muzej!” – a štampanu verziju na adresu: Centar za građansko obrazovanje (CGO), Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, III/6 81 000 Podgorica.U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na info@cgo-cce.org, najkasnije do 5. novembra 2018. do 16h00.

CGO je, zahvaljujući podršci Delegacije EU u Crnoj Gori, obezbijedio sredstva za podršku manjim projektima u ukupnom iznosu od 80,000€, pri čemu je maksimalni iznos po odobrenom projektu 10,000€. Planirano je da se u ovom, drugom krugu, za četiri projekta raspodijeli 40,000€.

Napomena: Organizacije koje su već direktne korisnice sredstava u okviru IPA 2016 Programa za civilno društvo (CSF, EuropeAid/153998/DD/ACT/ME) u svojstvu koordinatora/nosilaca projekata ili partneranemaju pravo učešća na ovom konkursu. Takođe, OCD koje su dobile sredstva na konkursima OCD koje su koordinatori/nosioci projekta prethodno navedenog programa više od dva puta nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Projekat SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ! CGO sprovodi u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), NVO Bonum iz Pljevlja, NVO UL-Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Agencijom za sprječavanje korupcije, a uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.