Obrazovanjem protiv diskriminacije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je od 17. do 19. oktobra, u Podgorici, trening o diskriminaciji za profesionalce koji rade u oblasti obrazovanja, a koji je sastavni dio projekta 360° Pun krug za ljudska prava koji teži da doprinese smanjenju diskriminacije i promociji tolerancije i poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori.

Trodnevni intenzivni program, koncipiran kao kombinacija teorijskog i interaktivnog i radioničarskog rada, imao je za cilj da nastavnike i druge profesionalce koji rade u obrazovanju (stručne službe, rukovodioce škola, savjete roditelja, stručna tijela i aktive) bolje upozna sa modernim konceptom ljudskih prava i diskriminacijom. Takođe, trening je ponudio i određene smjernice kako da ove teme budu adekvatno adresirane u svakodnevnom radu sa učenicima u formalnom obrazovnom sistemu.

CGO - Obrazovanjem protiv diskriminacije

20 učesnika iz 14 crnogorskih opština su imali priliku da se u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima institucija i organizacija koje zagovaraju prava ranjivih i marginalizovanih grupa upoznaju sa najvećim izazovima sa kojima se ove grupe srijeću, te zajednički razmotre kako sve obrazovanje može doprinijeti preveniranju diskriminacije i unaprijeđenju poštovanje ljudskih prava ovih grupa. Sa njima su direkno radili Sergej Sekulović, advokat i potpredsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, Angela Longo, šefica kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, Aleksandra Popović, savjetnica u Direktoratu za unaprjeđenje i zaštitu za ljudskih prava Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Snežana Mijušković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Biljana Maslovarić, izvršna direktorka Pedagoškog centra Crne Gore,Radmila Stupar Đurišić, psihološkinja, Jovan Ulićević, izvršni direktor NVO Spektra, Hana Konatar,  koordinatorka za izgradnju zajednice u NVO Spectra, Nataša Borović, predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, Elvis Beriša, osnivač NVO Phiren Amenca/Koračajte sa nama i Maja Raičević, izvršna direktorka Centra za ženska prava.

Učesnicima treninga predstavljen je i priručnik za rad na prevenciji i prevazilaženju diskriminacijeObrazovanjem protiv diskriminacije, u kojem su detaljno pojašnjeni pojmovi diskriminacije i njenih različitih manifestacija, uloge i odgovornosti učesnika vaspitno-obrazovnog procesa, a dat je i pregled zakonodavnog i institucionalnog okvira koji građane štiti od diskriminacije i kršenja ljudskih prava, uz postupak procesuiranja slučajeva, kao i pregled najvažnijih međunarodnih dokumenata i standarda u ovoj oblasti. Krajnji cilj ovog priručnika je da kao pomoćno sredstvo u radu sa mladima, pa i u nastavi, doprinese razvoju, podstiče i njeguje antidiskriminacionu kulturu kroz obrazovanje.

Projekat 360° Pun krug za ljudska pravapodržan je od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a CGO ga sprovodi u partnerstvu sa  NVO ATAK iz Podgorice, BELDOCS-om iz Beograda i Kućom ljudskih prava iz Zagreba, a u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, instutucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i NVO Juventas.

Miloš Knežević, PR/Saradnik na programima