Vlada da utvrdi odgovornost u svom rukovodnom kadru a ne da krši prava zaposlenih u državnoj upravi

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je danas Ustavnom sudu Crne Gore  Inicijativu  za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 167 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim je propisano da “novčana potraživanja iz rada nastala od 1. januara 2013. do dana početka primjene ovog zakona, zastarijevaju u roku od tri godine od dana početka primjene ovog zakona”, odnosno od 1. jula 2018.

Ova odredba Zakona održavnim službenicima i namještenicima Crne Gore je neustavna, nezakonita i neusklađena sa opštim propisom – Zakonom o radu. Naime,član 123 Zakona o radu jasno propisuje da  novčana potraživanja iz rada i po osnovu rada ne zastarijevaju”, a primjenjuje  se na sva zaposlena lica u državi Crnoj Gori, bez obzira gdje oni zasnivaju svoj radni odnos.

CGO je svoju Inicijativu zasnovao na Ustavu, zakonima Crne Gore, kao i pravnom stavu Vrhovnog suda Crne Gore, ali i međunarodnim dokumentima koji obavezuju državu Crnu Goru.

Osporavana odredba da novčana potraživanja iz rada i po osnovu rada zastarijevaju za one koji rade u državnoj upravije diskriminatorna dovodi do nejednakog tretmana zapošljenih u državnoj upravidirektno krši njihova ljudska prava a može prouzrokovati i brojne zloupotrebe u sistemu državne uprave.  Pravni je nonsens da različita prava po osnovu rada važe za zaposlene u biznis ili civilnom sektoru i za one zaposlene u državnoj upravi.

Vlada Crne Gore je upravo 2008. prepoznala specifičnost novčanih potraživanja iz radnog odnosa i donijela važeći Zakon o radu kojim se posebno štiti pravo na novčano potraživanje zaposlenih. Sada Vlada sama sebe demantuje ovakvim Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

U posljednjem periodu, aktuelan je sve veći broj zahtjeva i sudskih sporova zaposlenih u državnoj upravi koji se odnose na potraživanja iz minulog radnog staža. Takve zahtjeve i sudske sporove je trebalo prevenirati zakonom propisanom dinamikom isplate, kao i uspostavljanjem sistema odgovornosti za one rukovodioce koji su u svojim organima doveli do ovih problema. Umjesto toga, Vlada donosi nezakonitu odredbu sa retroaktivnim dejstvom, a koju je i Skupština podržala. Nema javnog interesa za ovakvu odredbu, a ovim se i sama Vlada pretvara u kršioca ljudskih prava što u konačnici može skupo platiti.

CGO vjeruje da Ustavni sud u što hitnijem roku treba razmotriti ovu Inicijativu i posljedično proglasiti ništavnim osporavanu odredbu kako bi se spriječilo sistemsko kršenje prava zaposlenih u državnoj upravi.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica