REKOM konkurs za podršku projekata OCD

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u ime projektnih partnera, u okviru projekta Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u, objavljuje

KONKURS ZA PODRŠKU PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA
U CRNOJ GORI, SRBIJI, BOSNI I HERCEGOVINI, MAKEDONIJI, KOSOVU, SLOVENIJI I HRVATSKOJ

Možete predati svoje prijedloge projekata, koji treba da doprinesu jačanju perspektiva za pomirenje u regionu kroz utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, uključivanje civilnog društva i šire javnosti u napore usmjerene ka pomirenju i pamćenju, kao i podršci Inicijativi za REKOM. Vaše prijedloge morate dostaviti na engleskom ili lokalnom jeziku, do 1. marta 2019, a o rezultatima konkursa ćete biti obaviješteni okvirno do 15. marta 2019. Nakon objavljivanja rezultata slijedi potpisivanje ugovora. Projektne aktivnosti moraju biti završene do 1. oktobra 2019.

Za prijavu na konkurs, potrebno je ispuniti prijavni formular i formular za budžet. Prije popunjavanja ovih formulara, pročitajte detaljne instrukcije – vodič.

Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u

Prijave (popunjen prijavni i formular za budžet), zajedno sa potrebnom pratećom dokumentacijom za Konkurs, treba poslati na adresu: recom.call@cgo-cce.org, sa predmetom ‘Prijedlog projekta u okviru poziva Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u EuropeAid/154870/DH/ACT/Multi’. U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na recom.call@cgo-cce.org, najkasnije do 20. februara 2019.

Svi odgovori na pristigla pitanja nalaze se u Pojašnjenjima.

Ukupni budžet koji je opredijeljen za podršku projektima je 100 000 EUR, pri čemu je minimalni iznos po odobrenom projektu 3 000 EUR, a maksimalni 4 000 EUR.

Projekat Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u’ sprovodi Fond za humanitarno pravo iz Srbije, Centar za građansko obrazovanje (CGO) iz Crne Gore, DOCUMENTA – Centar za suočavanje sa prošlošću i Inicijativa mladih za ljudska prava iz Hrvatske, Inicijativa mladih za ljudskra prava iz Srbije, Fond za humanitarno pravo sa Kosova, Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu iz Bosne i Hercegovine, Udruženje Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u Bosni i Hercegovini i Centar za istraživanja i kreiranje politika iz Makedonije.

Koalicija za REKOM zalaže se za osnivanje REKOM-a – Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih pravapočinjenih na prostoru bivše Jugoslavije od 1. januara 1991. godine do 31. decembra 2001. godine.

Projekat Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-upodržava Evropska Unija.

REKOM poziv