Škola mladog liderstva – VII generacija

Centar za građansko obrazovanje (CGO)
raspisuje OGLAS za polaznike/ce VII generacije

ŠKOLE MLADOG LIDERSTVA
– škole za izučavanje liderskih vještina od teorije do prakse –

Ako si srednjoškolac/ka i želiš da razvijaš svoje liderske vještine, promovišeš demokratske vrijednosti, proširiš i razmijeniš iskustva sa mladima iz Crne Gore koji su spremni da zauzmu aktivan stav u rješavanju problema, onda je Škola mladog liderstva program za tebe!

Cilj Škole mladog liderstva je da unaprijedi razumijevanje liderstva kod srednjoškolaca/ki sa teritorije cijele Crne Gore, osnaži im motivaciju i kapacitete da zastupaju demokratske vrijednosti u školskim i lokalnim sredinama.

Škola mladog liderstva pruža mladima mogućnost da na interaktivan način, kroz intenzivan petodnevni trening koji uključuje predavanja, radionice, forum teatre, projekcije filmova i posjete institucijama uče o otvorenom društvu i društvenima promjenama. Obrađivaćemo koncepte demokratije, tolerancije, ljudskih prava i sloboda, identiteta, autoriteta, predrasuda i stereotipa, rodne ravnopravnosti, prepoznavanja nasilja, nenasilnih metoda prevazilaženja konflikata, odnosa sa javnošću, uloge medija, javnog zastupanja i zagovaranja sl. osnažujući mlade da budu aktivni učesnici društvenog života svoje zajednice.

CGO - Škola mladog liderstva

Nakon završene Škole učesnici/e dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje.

Dodatno, učesnicima/cama Škole će biti pružena podrška da vlastite ideje pretoče u konkretne akcije usmjerene na promociju omladinskog aktivizma i volonterizma kao modela za učešće mladih u procesima donošenja odluka.

Ko može da se prijavi za Školu mladog liderstva?

Redovni učenici/ce srednjih škola sa područja cijele Crne Gore.

Kako se prijaviti za Školu mladog liderstva?

Popunjavanjem prijave i slanjem iste na e-mail adresu info@cgo-cce.org sa naznakom „Za Školu mladog liderstva, VII generacija“.

Rok za slanje prijava je  03. februar 2019. do ponoći!

Škola mladog liderstva je besplatna za odabrane polaznike/ce, što znači da troškove putovanja, hrane, smještaja, organizacije nastave i drugih aktivnosti vezanih za program snosi CGO, kroz projekat Aktiviraj me! koji je podržan od strane Ministarstva sporta i mladih.

Za sve dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte putem e-mail-a na info@cgo-cce.org ili telefona 020 228 479.