Vlada treba da radi više na suštinskom unaprjeđenju položaja novinara

Centar za građansko obrazovanje (CGO), na Dan novinara Crne Gore, koristi priliku da uputi čestitku svim novinarima/kama u Crnoj Gori koji uprkos nepovoljnom ambijentu za rad i pritiscima sa kojima se suočavaju daju doprinos pravu svih građana/ki da budu pravovremeno i objektivno informisani. Istovremeno, CGO podsjeća da je stanje u medijskom sektoru u Crnoj Gori krajnje zabrinjavajuće, a što u vrlo nepovoljan položaj stavlja upravo one novinare koji žele da svoj posao rade profesionalno.

Dan novinara Crne Gore

Sloboda medija, objektivno i nezavisno informisanje okosnica su svakog razvijenog demokratskog društva, ali su i njegovo ogledalo. Crnogorsko ogledalo zamagljeno je kontinuiranim pokušajima vlasti da uruše istraživačko, kritičko i slobodno novinarstvo i da kroz različite oblike pritisaka onemoguće novinare da obavljaju svoj posao. Vlasti su dužne da svim medijima i novinarima obezbijede uslove za rad bez pritisaka i bilo kojeg oblika cenzure. Na žalost, u prethodnoj godini nije urađeno ništa u tom pravcu.

Naprotiv, položaj novinara/ki i medijskih kuća je sve lošiji, sa tendencijom da se to nazadovanje nastavi. To potvrđuju i posljednje aktivnosti nadležnog Ministarstva kulture koje umjesto da podstiče kreiranje podsticajnog ambijenta za rad medija sprovodi aktivnosti koje dodatno urušavaju već krhku medijsku scenu. Krovni Zaklon o medijima čiji se nacrt nalazi na javnoj raspravi to najbolje potvrđuje. Naknadnim izmjenama rješenja koja je usaglasila intersektorska Radna grupa i ignorisanjem preporuka međunarodnih eksperata Ministarstvo kulture je obesmislilo i ovaj pokušaj da se oblast medija uredi, a položaj novinara/ki zaštiti i unaprijedi.

Zato, umjesto praznih čestitki i deklarativne podrške, pozivamo nadležno Ministarstvo kulture i Vladu Crne Gore da konkretnim aktivnostima omoguće crnogorskim novinarima/kama da vrše svoju nadzornu ulogu, bez neprimjerenih političkih i drugih uticaja. Prvi korak u tome može biti i uvažavanje rada Radne grupe za Nacrt Zakon o medijima i preporuka koje su došle iz Evropske unije.

Ana Nenezić, koordinatorka programa