Škola demokratije – XXVIII generacija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za XXVIII generaciju

ŠKOLE DEMOKRATIJE 
– škole za izučavanje demokratije od teorije do prakse –

Program Škole demokratije uključuje 20 sesija koje su kombinacija predavanja, interaktivnog rada kroz radionice i simulacije, kao i projekcije filmova uz prateće diskusije. Nastava se izvodi tokom četiri mjeseca, jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od sat i po.

Pravo učešća imaju kandidati/kinje iznad 18 godina života, bez obzira na pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednost imaju svi oni koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma u vladinom, nevladinom, partijskom, sindikalnom, medijskom, privrednom, naučnom, kulturnom okviru i studentskim udruženjima i inicijativama. Škola je namijenjena onima koji žele da doprinesu razvoju demokratije i građanskog društva u Crnoj Gori. 

Škola demokratije XXVIII generacija

Škola demokratije je posvećena razumijevanju ideje demokratije i načina na koji se ta ideja primjenjuje. Inovirani program za XXVIII generaciju uključuje adresiranje koncepta demokratije, liderstva, populizma, vladavine prava, načina funkcionisanja vlasti u skladu sa demokratskim principima, mjesta i uloge nevladinih organizacija, sindikata, medija, političkih partija, akademske i kulturne zajednice u demokratskom oblikovanju društva, zatim značaja političke participacije žena, izbora i izgradnje povjerenja u izborni proces, ali i odnosa demokratije i modernih medija, uticaja javnog mnjenja, uz osvrt na proces evropeizacije, uspostavljanje političkog pamćenja, kulture ljudskih prava, kao i demokratske političke kulture. Sa odabranim učesnicima/cama ovog programa radiće ugledni domaći i strani predavači/ceiz različitih društvenih sfera i sa različitim ekspertizama.

Sve troškove Škole demokratije pokriva fondacija Friedrich Ebert i CGO, uz obavezu učesnika/ce da pohađa najmanje 80% programa. Nakon završene Škole učesnici/e dobijaju diplomu.

Zainteresovani kandidati/kinje mogu podnijeti prijavu (CV sa kontakt podacima i motivaciono pismo)  najkasnije do 21. februara 2019, do 16h, putem e-mail adrese: info@cgo-cce.org sa naznakom Prijava – Škola demokratije XXVIII generacija.