Škola EU pregovora

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za

ŠKOLU EU PREGOVORA 

Školu čini sedam modula koji će biti realizovani kroz 22 tematska predavanja u Podgorici i jedan trodnevni seminar van Podgorice.

  1. Politika proširenja Evropske unije i istorijat odnosa Crne Gore i EU
  2. Pregovaračka poglavlja
  3. Pregovaračka struktura i proces pregovora Crne Gore
  4. Regionalna i šira iskustva
  5. Komuniciranje EU u Crnoj Gori i komuniciranje Crne Gore u EU
  6. Dostupnost IPA fondova i programi u kojima učestvuje Crna Gora
  7. Pisanje prijedloga projekata za EU fondova

Nastava se izvodi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od sat i po, kao i kroz stručne seminare i konferencije.

Škola EU pregovora

Škola pruža široki spektar teorijskih i praktičnih znanja i vještina o pregovaračkom procesu sa EU.Ugledni domaći i međunarodni stručnjaci, diplomate, vladini zvaničnici i predstavnici civilnog društva upoznaće polaznike sa političkim i ekonomskim aspektima procesa evropskih integracija, izazovima sa kojima se Crna Gora suočava na tom putu, ključnim pregovaračkim poglavljima i pozicijama Crne Gore, ali i regionalnim iskustvima, komuniciranju integracija, dostupnosti IPA i ostalih vezanih fondova. Škola će se baviti i pitanjima – kako na pregovore, ali i EU, utiču dešavanja poput nastupajućih izbora za Evropski parlament, nacionalizma, populizma, lažnih vijesti, Brexit-a, trgovinskih sporova, migracija, itd.

Kandidati su dobrodošli bez obzira na godine, pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednost imaju svi oni koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma u vladinom, nevladinom, partijskom, sindikalnom, medijskom, privrednom, naučnom, kulturnom okviru i studentskim udruženjima.

Škola EU pregovora je namijenjenima onima koji žele da sadržajno šire svoje znanje u oblasti pregovaračkog procesa, kao i da doprinose afirmaciji evropskih ideja, standarda i najboljih praksi u Crnoj Gori.

Škola EU pregovora, u organizaciji CGO-a, besplatna je za odabrane polaznike, uz njihovu obavezu da pohađaju najmanje 80% programa, a odvija se u okviru projekta “Pregovarajmo zajedno za Crnu Goru u EU” koji podržava Ministarstvo javne uprave.

Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijavu (CV sa kontakt podacima i motivaciono pismo) najkasnije do 22. februara 2019, do 16h, putem e-mail adrese: info@cgo-cce.org sa naznakom Prijava – Škola EU pregovora – IME PREZIME. 

Škola EU pregovora

Svi koji se prijave biće informisani o ishodu konkursa, nezavisno od toga da li su primljeni ili ne.