CGO ponovo pokreće akciju doniranja knjiga za ZIKS

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ponovo pokreće akciju prikupljanja knjiga za obogaćenje biblioteke Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS). Akcija će trajati do 25. aprila 2019, a građani i građanke, kao i pravni subjekti, koji žele da doniraju knjige to mogu učiniti u prostorijama CGO-a u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog 96, svakog radnog dana od 8h00 do 17h00 ili tokom uličnih akcija u Podgorici – 6. aprila na Rimskom trgu i 20. aprila na platou ispred Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“ od 11h00 do 13h00.

CGO ponovo pokreće akciju doniranja knjiga za ZIKS

Ova akcija je dio projekta „Alternativne sankcije – od kazne do reintegracije“ čiji je cilj da doprinose unaprjeđenju i zaštiti ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori kroz aktivno učešće organizacija civilnog društva. Konkretnije, projekat je usmjeren na jačanje kapaciteta nadležniih organa radi poboljšanja kvaliteta poštovanja temeljnih prava lica lišenih slobode u Crnoj Gori i saradnju organizacija civilnog društva i nadležnih organa u valorizaciji mehanizama alternativnih sankcija kao aktivnijeg doprinosa poštovanju temeljnih prava lica lišenih slobode u Crnoj Gori.

Kroz sprovođenje ove akcije CGO želi uticati na promjenu paradigme o alternativnim krivičnim sankcijama, resocijalizaciji i reintegraciji zatvorenika. Stoga će volonteri CGO-a informisati zainteresovane građane i građanke o sistemima krivičnih sankcija, sa fokusom na alternativne sankcije. Obnavljam bibliotečkog fonda ZIKS-a pomoći će se onim licima koja se nalaze na odsluženju kazne zatvora da poboljšaju kvalitet života, odnosno i u tim uslovima da steknu neka nova znanja i da sadržajnije provode vrijeme, a čime bi se posljedično moglo uticati na smanjenje recidivizma i poboljšanje resocijalizacije lica lišenih slobode.

Projekat “Alternativne sankcije – od kazne do reintegracije” CGO sprovodi u saradnji sa Institutom za pravne studije (IPLS), uz podršku Ministarstva pravde Vlade Crne Gore.

Tamara Milaš, saradnica na programima u CGO-u