Nema demokratizacije društva bez slobode medije

Povodom 3. maja – Svjetskog dana slobode medija, Centar za građansko obrazovanje (CGO) želi svim medijima, medijskim udruženjima i novinarima da uputi čestitke. Ovaj datum je i prilika da se ukaže na sve lošiju situaciju kad je riječ o slobodi medija, ali i da se ponovo pozovu institucije da ulože suštinske napore kako bi se postavili osnovi za unaprijeđenje položaja medija i novinara u Crnoj Gori.

Posljednji izvještaj Reportera bez granica potvrdio je tendenciju urušavanja medijskih sloboda u Crnoj Gori. Treba naglasititi i da se Crna Gora pominje u uvodnom dijelu indeksa koji je rezervisan za primjere država u kojima stanje u ovoj oblasti izaziva posebnu zabrinutost. Evropska komisijaje u svom Izvještaju iz 2018 konstatovala danije postignut napredaku ostvarivanju slobode medija, a to se potvđuje i u JUFREX analizi eksperata Savjeta Evrope, urađenoj uz podršku Evropske komisije, koja detaljno elaborira medijsko zakonodavstvo i brojne problema na samoj medijskoj sceni.

Neriješeni napadi na novinare, uz posljednji brutalni na napad na novinarku Oliveru Lakić prije godinu dana, predstavljaju opominjuću slika ambijenta u kojem novinari djeluju.

Svjedočili smo i partijskom zauzimanju RTCG-a koje je poništilo nezavisnost javnog servisa– prvo kroz politički motivisane i nezakonite smjene nepodobnih članova Savjeta, a kasnije i kroz zloupotrebu projekta koji je EU finansirala a CGO sprovodio kako bi se nezakonito smijenila tadašnja generalna direktorka RTCG Andrijana Kadija i direktor TVCG Vladan Mićunović, a što je potvrđeno i sudskim presudama. Posljedica je i današnja uređivačka politika informativnog programa RTCG-a koja ne ispunjava zakonom propisane djelatnosti javnog servisa – zadovoljavanje demokratske, društvene, obrazovne, kulturne, i druge potrebe od javnog interesa svih segmenata crnogorskog društva, obezbjeđivanje ostvarivanja prava i interesa građana i drugih subjekata u oblasti informisanja, bez obzira na njihovu političku, vjersku kulturnu, rasnu ili polnu pripadnost (član 2, Zakon o nacionalnom javnom emiteru RTCG).

Dugogodišnje izbjegavanje Agencije za elektronske medije (AEM) da dosljedno primijeni Zakon o elektronskim medijima uz netransparentno i diskreciono finansiranje medija iz javnih fondova koje Vlada odbija da uredi adekvatno, a na šta CGO ukazuje godinama, kreiralo je nelojalnu konkurenciju na medijskom tržištu. To sve kreira ogromna ograničenja u ostvarivanju osnovne uloge medija kao čuvara demokratije kroz objektivno, blagovremeno i istraživačko izvještavanje.

U pokušaju konstruktivnog doprinosa zaustavljanju regresije medijskih sloboda, CGO je aktivno učestvovao u Radnoj grupi i dao prijedloge za Nacrt Zakona o medijima, kao i za izmjene i dopune Zakona o elektronskim medijima i Zakona o javnom emiteru RTCG.

Javni je interes da se mediji i novinari u Crnoj Gori bave činjenicama, a ne manipulacijama i klevetama, da budu otporni na političke i druge pritiske štiteći profesiju. CGO će u okviru svojih mogućnosti nastaviti da stimuliše dijalog na ove teme, ali i da doprinosi potrebnom unaprijeđenju okvira za slobodan rad medija.

Damir Nikočević, koordinator za razvoj